Strategia Rozwoju Metropolii 2030

InvestGDA

InvestGDA to agencja rozwoju związana z miastem Gdańsk. Celem agencji jest umożliiwienie polskim i międzynarodowym partnerom dokonywania bezpiecznych i szybkich inwestycji w regionie przy wszechstronnynm wsparciu inwestorów na każdym etapie działania. Agencja dba o rzetelność podejmowanych działań przy zachowaniu ścisłej współpracy z klientami. Ta  współpraca ma przynieść jak najwięcej korzyści wszystkim stronom:  inwestorom,  miastu i jego mieszkańcom.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) powstała w 2008 roku, a jej udziały w 100% należą do Miasta Gdańska.

Zakres działań InvestGDA obejmuje m.in.: sprzedaż i dzierżawę posiadanych przez agencję inwestycyjnych; promocję projektów inwestycyjnych Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; kompleksową obsługę polskich i zagranicznych inwestorów; wsparcie nowych,  jak i już funkcjonujących w regionie inwestorów; organizację lub współorganizację: konferencji i targów, misji gospodarczych, spotkań na szczeblu lokalnym jak i globalnym; doradztwo w zakresie: realizacji studiów wykonalności i studiów możliwości (wstępnych, końcowych, wariantowych), prowadzenie i rozliczanie projektów finansowych, lokowanie i prowadzenie inwestycji (usługi dedykowane w szczególności dla zagranicznych inwestorów branżowych.

  • GIWK