Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Ideą Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologii.

PPNT charakteryzuje się głównie: współpracą wielu podmiotów - ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych; specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi; wspieraniem transferu technologii

Powstanie i funkcjonowanie PPNT przynosi liczne korzyści dlawielu rodzajów podmiotów: przedsiębiorców - ze względu na niskie koszty oraz wygoda prowadzenia działalności; studentów i absolwentów - możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe; mieszkańców regionu - korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności regionalnej oraz nowe, stałe miejsca pracy; gospodarki regionu - wzrost konkurencyjności, pobudzenie i restrukturyzacja gospodarki regionalnej; środowiska - rewitalizacja terenu, wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska.

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze,  prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji - jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

  • GIWK