Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ( ZMPG-a S.A.) to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa i od tego momentu pełniąca rolę podmiotu zarządzającego portem.

Pod jej bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo - składowa przez spółki operacyjne w których ZMPG-a S.A. posiada udziały oraz przez podmioty niezależne. Spółka realizuje cele zapisane w Ustawie o portach i przystaniach morskich, takie jak m.in.; zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu oraz utrzymanie i rozbudowa infrastruktury portowej, przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska.

Realizując zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich procesy prywatyzacyjne, ZMPG-a S.A. dokonuje sprzedaży udziałów/akcji w spółkach zależnych (nie pozbywając się jednak nieruchomości użytkowanych przez spółki) w celu pełnego rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji, a także wzrostu siły kapitałowej i konkurencyjności sektora operatorskiego portu. Celem tych działań jest utrzymanie stabilnej i mocnej pozycji Portu Gdynia w regionie bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe.

  • GIWK