Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Warsztaty dot. planowania strategicznego – Jastrzębia Góra (czerwiec 2015)

Pomiędzy 8 a 11 czerwca odbyły się w Jastrzębiej Górze warsztaty szkoleniowe dotyczące planowania strategicznego organizowane w ramach projektu „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”. W każdym z trzech bloków tematycznych  wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli partnerstwa realizującego projekt Strategii: samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Celem warsztatów było nawiązanie i budowanie partnerstw odpowiedzialnych za realizację działań mających na celu wdrożenie Strategii, a także analiza oraz weryfikacja zapisów zawartych w pierwszym projekcie dokumentu Strategii.

Każdy z bloków tematycznych (8 i 9 czerwca – Rozwój społeczny, edukacja, kultura i demografia; 9 i 10 – Transport i zagospodarowanie przestrzenne; 10 i 11 – Gospodarka i technologia, energetyka i ochrona środowiska) rozpoczął się od prezentacji poświęconej problematyce zarządzania obszarami metropolitalnymi w kontekście celów i przebiegu prac nad Strategią 2030. Następnie uczestnicy brali udział w trzech równoległych warsztatach, gdzie pracowali nad konkretnymi projektami związanymi z realizacją celów Strategii 2030 oraz nad korektą zapisów zawartych w projekcie dokumentu.

Podczas warsztatów zostało zgłoszonych wiele konstruktywnych uwag, a prace w grupach często wykraczały poza przewidziany wcześniej harmonogram. Podczas wielu formalnych i nieformalnych dyskusji silnie wybrzmiewała potrzeba współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy członkami partnerstwa tworzącego Strategię 2030. 

Program - 8-9 czerwca – Rozwój społeczny, edukacja, kultura i demografia (pdf)
Program - 9-10 czerwca – Transport i zagospodarowanie przestrzenne (pdf)
Program - 10-11 czerwca – Gospodarka i technologia, energetyka i ochrona środowiska (pdf)

Prezentacja – Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w kontekście celów i przebiegu prac nad Strategią 2030 (pdf)

  • GIWK