Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Programy UE

Programy UE, które będą realizowane w ramach projektów wynikających ze strategii:

 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • KPO

Na projekty UE na terenie OMGGS dostępne są środki w wysokości 1,3 mld zł.
Cele Strategii, wspierane będą także poprzez projekty międzynarodowe UE, dzięki którym możliwa jest m.in. realizacja wspólnych działań unijnych metropolii w kluczowych obszarach rozwoju, projekty badawcze, wymiana doświadczeń.

Możliwe źródła finansowania:

 • Connecting Europe Facility (CEF) - Instrument “Łącząc Europę”,
 • Horyzont Europa (w tym Inicjatywa ELENA),
 • Cyfrowa Europa,
 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI),
 • Program Interreg Południowy Bałtyk,
 • Program “Obywatele, równość, prawa i wartości”.
 • GIWK