Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Ramy prawne

Strategia rozwoju ponadlokalnego przygotowywana jest w oparciu o wymogi ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Opracowywana jest przez gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie.

Strategia ZIT wymagana jest w oparciu o art. 29 rozporządzenia ogólnego tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., a także Umowę Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

  • GIWK