Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Zakres terytorialny Strategii

Strategia ponadlokalna będzie realizowana przez 61 samorządów (gmin i powiatów) zrzeszonych w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Część z tych samorządów (JST)  – 30 gmin – tworzy Związek ZIT.

 

  • GIWK