Strategia Transportu i Mobilności

Proces konsultacji

Strategia Transportu i Mobilności w decydującej fazie.

06.03.2015

Od listopada trwają prace nad STIM. Znajdujemy się przed realizacją najważniejszych części harmonogramu projektu, tzn. budową modelu podróży dla OM oraz opracowaniem właściwego dokumentu Strategii. Przewidujemy, że całość prac zakończy się w czerwcu br. »


 

  • GIWK