Strategia Transportu i Mobilności

Konsultacje społeczne STIM

 

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
„Strategii transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”

Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”.
Zgodnie z założeniem dokument ten ma określać główne kierunki rozwoju transportu metropolitalnego i mobilności na lata 2015 – 2030 na obszarze metropolitalnym.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządowców oraz wszystkich, którzy chcieliby wnieść swoją opinię do pierwszej dla naszego obszaru metropolitalnego strategii transportowej.

Projekt Strategii Transportu i Mobilności dla OM znajduje się pod tym linkiem. (wersja 3 - lipiec 2015)

Formularz konsultacyjny dostępny po kliknięciu -- > tutaj.

Prosmy o przesyłanie uwag, opinii i wniosków za pomocą wypełnionych formularzy do dnia 8 lipca br. na adres biuro@metropoliagdansk.pl wpisując w tytuł wiadomości „STIM”. Istnieje także możliwość nadesłania uwag pocztą tradycyjną na adres: OMG-G-S, ul. Długi Trag 39/40, 80-830 Gdańsk (z dopiskiem STIM).

Jeśli tak jak my, cenią sobie Państwo kontakt osobisty, serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Gdańsku i Gdyni: 

  • 1 lipca, godz. 14:00, Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30 Gdynia
  • powiaty objęte konsultacjami: Miasta Gdynia, Sopot oraz powiaty: wejherowski, pucki i lęborski.
     
  • 7 lipca, godz. 14:00 Biuro OM G-G-S, s. 209, ul. Długi Targ 39/40 Gdańsk
  • powiaty objęte konsultacjami: Miasto Gdańsk oraz powiaty: malborski, nowodworski, tczewski, gdański i kartuski.

Podczas spotkań będzie można osobiście przekazać formularze uwag.

W procedurze przygotowania ostatecznej wersji dokumentu rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w okresie do 31 lipca 2015 roku oraz będą zawierały dane umożliwiające w razie potrzeby kontakt zwrotny.

[konsultacje przedłużono do końca miesiąca na spotkaniu konsultacyjnym w dn. 7 lipca]

Zainteresowanych informujemy, że pod adresem: http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-transportu-i-mobilnosci/stim-do-pobrania/ znajdują się materiały diagnostyczne i inne dokumenty, których opracowanie złożyło się na finalną wersję strategii.
A wśród nich:

 

 

  • GIWK