Strategia Transportu i Mobilności

Studium Koncepcyjne SRM

Studium koncepcyjne Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot jest dokumentem wspomagającym podjęcie decyzji dotyczących kształtu przyszłego Systemu, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia ZIT RPO „Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowym”.

W opracowaniu zawarto wyniki analiz oraz rekomendacje dotyczące przyszłego Systemu Roweru Metropolitalnego z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomiczno-finansowych.
Na opracowanie składają się następujące części:

  • Część I charakteryzuje funkcjonowanie systemów roweru publicznego na świecie.
  • Część II zawiera przegląd uwarunkowań regionalnych i lokalnych Systemu dla OMG-G-S.
  • Część III opisuje koncepcję zasięgu i gęstości Systemu na terenie OMG-G-S.
  • Część IV odzwierciedla biznesowe parametry Systemu.

Pierwsza wersja studium koncepcyjnego została zaprezentowana potencjalnym partnerom 12 stycznia 2016 r. Na podstawie jej zapisów gminy miały podjąć decyzje odnośnie uczestnictwa w projekcie. W wyniku licznych rozmów i pozyskanych deklaracji, w kwietniu 2016 r., Rada Merytoryczna SRM postanowiła zaktualizować Studium koncepcyjne o pozyskane odpowiedzi i deklaracje.

DO POBRANIA: Pod tym linkiem dostępna jest aktualna wersja opracowania.

Autorzy opracowania:
Piotr Dwojacki
Roger Jackowski
Martyna Zielińska

Konsultacja:
Olivier Schneider
Rada Merytoryczna SRM

Opracowanie zostało sfinansownae ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.