SUMP

SUMP

Mobilna metropolia

Chcemy, by wszystkie miasta i wsie w metropolii były bezpieczne, by dzieci miały zielone miejsca do zabawy, by powstawało coraz więcej parków i by powietrze było czyste. Chcemy, by każdy mieszkaniec mógł pieszo zrobić zakupy, miał dostęp do transportu zbiorowego i mógł swobodnie poruszać się transportem indywidualnym. Chcemy, by nasza metropolia była miejscem przyjaznym do życia.

Aby te założenia urzeczywistniły się w przyszłości, już teraz pracujemy nad planem zrównoważonych transportowo miast i wsi w metropolii. OMGGS jako jeden z pięciu ośrodków miejskich w Polsce pilotażowo opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

Sprawdź, jak chcemy usprawnić transport!

Podróże na jednym bilecie, wygodne przesiadki, jednolity standard przystanków i informacji pasażerskiej, bezpieczne drogi, atrakcyjne przestrzenie publiczne i zdrowe miejsce do życia – to tylko niektóre z efektów 80 działań proponowanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Plan umożliwi samorządom tworzącym metropolię ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji związanych ze zrównoważonym transportem i mobilnością.
 


O planowanych rozwiązaniach i ich spodziewanych efektach będzie można dowiedzieć się podczas trzeciego, ostatniego etapu konsultacji społecznych Planu. Są one prowadzone w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi będzie można złożyć mailowo, tradycyjną pocztą lub podczas otwartego spotkaniu online.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formule online 30 sierpnia w godzinach 17:00-19:00.

Link do spotkania >>>DOŁĄCZ

Celem spotkania jest prezentacja SUMP OMGGS i zebranie uwag do dokumentu. W spotkaniu może wziąć udział każdy, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Spotkanie będzie nagrywane, a nagranie z jego przebiegiem będzie udostępnione TUTAJ. Uczestnicy konsultacji wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swojego wizerunku w ramach prac nad SUMP OMGGS.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, czekamy na Twoje uwagi!

Uwagi do dokumentu można składać również mailem lub pocztą tradycyjną na podany adres od 21 sierpnia do 10 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść wniosku.

Adres e-mail: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl

Adres korespondencyjny: OMGGS, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

W tytule korespondencji prosimy wpisywać hasło SUMP.

 

Pobierz projekt Planu wraz z załącznikami i zapoznaj się z założeniami SUMP OMGGS:

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot → jest to dokument strategiczny, zawiera syntetyczny opis wszystkich określonych w SUMP działań z zakresu zrównoważonej mobilności.

Załącznik nr 1 – Plan działania → zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich działań proponowanych w SUMP z podziałem na określone w ramach etapu diagnostycznego strefy Obszaru Metropolitalnego.

Załącznik nr 2 – Wybór scenariusza do realizacji → prezentuje analizę, jaka została przeprowadzona w celu wyboru scenariusza do realizacji w SUMP OMGGS.

Załącznik nr 3 – Fiszki dla gmin → zawiera opis i prezentację na mapie działań proponowanych w SUMP OMGGS dla każdej z gmin objętych projektem.

Prognoza oddziaływania na środowisko: LINK

Rozwiązania na miarę metropolii

Samorządowcy OMGGS, pytani o najważniejsze wyzwania metropolii, często jako pierwszą wymieniają mobilność. Budowanie oferty transportowej wymaga nie tylko nowych inwestycji w węzły przesiadkowe i sieci rowerowe, ale też współpracy samorządów. SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności, który ma zostać przyjęty przez wszystkie gminy OMGGS – pokazuje, co trzeba robić, aby usprawnić przemieszczanie się w metropolii.

Wdrożenie działań proponowanych w SUMP OMGGS ma dać mieszkańcom możliwość wyboru pomiędzy różnymi środkami transportu, które będą równie atrakcyjne ze względu na czas, koszt i komfort podróży.  Jeśli uda się osiągnąć założone cele, naturalnym wyborem mieszkańców metropolii będzie komunikacja publiczna, rower czy spacer. Samochód zaś będzie używany tylko wtedy, kiedy nie będzie dostępu do tańszej i szybszej formy podróżowania.

Więcej o proponowanych działaniach przeczytasz w artykule lub załączonych powyżej dokumentach SUMP OMGGS.

Dotychczasowe konsultacje społeczne

W projekcie duży nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych uczestników ruchu. To mieszkańcy, jako osoby przemieszczające się po metropolii najczęściej, najlepiej wiedzą o problemach komunikacyjnych w ich otoczeniu i o możliwych sposobach usprawnienia codziennych podróży.
Dlatego do tej pory przeprowadzone zostały już dwa etapy konsultacji społecznych, które pozwoliły na dopasowanie do potrzeb mieszkańców rozwiązań określonych w SUMP OMGGS. Szczegółowe informacje o przebiegu spotkań wraz z wnioskami z przeprowadzonych konsultacji udostępniamy poniżej w formie raportów z I i II etapu konsultacji:

 • I etap konsultacji → maj/czerwiec 2021 raport dostępny >>>TUTAJ
   
 • II etap konsultacji społecznych → marzec 2023 raport pokonsultacyjny dostępny >>>TUTAJ

Uwagi zgłaszane przez interesariuszy do przygotowanych materiałów przyczyniły się do opracowania gotowego dokumentu SUMP OMGGS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które są przedmiotem III etapu konsultacji społecznych projektu SUMP OMGGS.

Harmonogram opracowywania SUMP OMGGS

 • 22 sierpnia 2022 – podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie Planu.
 • grudzień 2022 – opracowanie raportu diagnostyczno-strategicznego, raport dostępny jest tutaj: LINK.
 • styczeń 2023 – przekazanie wstępnego projektu Planu dla OMGGS.
 • luty/marzec 2023 – II etap konsultacji społecznych - konsultacje wstępnego projektu SUMP OMGGS. 
 • kwiecień/sierpień 2023 – opracowanie projektu Planu z uwzględnieniem wniosków z konsultacji
 • sierpień/wrzesień 2023 – opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz III etap konsultacji społecznych projektu SUMP OMGGS - konsultacje gotowego projektu SUMP OMGGS.
 • sierpień-październik 2023 – Finalne opracowanie SUMP OMGGS z uwzględnieniem uwag z III etapu konsultacji społecznych.
 • październik 2023 – przekazanie końcowej wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.


SUMP dla OMGGS coraz bliżej!

Prace nad dokumentem trwają od sierpnia 2022, a ich zakończenie planowane jest na październik 2023 roku. Finalnym efektem stopniowego wdrażania założeń SUMP ma być usystematyzowanie działań transportowych w OMGGS i realizowanie ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju, pozwalając na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

Formalne ogłoszenie o konsultacjach społecznych: LINK

Projekt finansowany jest z Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 • GIWK