ZIT 21-27

Kontakt

Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

Pracownicy Związku ZIT:

Beata Bona
Zastępczyni Dyrektora
Kierowniczka ds. finansowych
tel.: 789 205 550
e-mail: beata.bona@metropoliagdansk.pl

Dagmara Kleczewska
Kierownik ds. mobilności i klimatu
e-mail: dagmara.kleczewska@metropoliagdansk.pl

Joanna Bogdziewicz Wróblewska
Kierowniczka ds. strategii i rozwoju
e-mail: joanna.bogdziewicz-wroblewska@metropoliagdansk.pl

Małgorzata Ciecholińska
Główna specjalistka ds. strategii i rozwoju społecznego
(projekty z zakresu integracji migrantów)
tel. 501 155 252
e-mail: malgorzata.ciecholinska@metropoliagdansk.pl

dr hab. prof. UG Jakub Szlachetko
Koordynator ds. rozwoju metropolii
e-mail: jakub.szlachetko@metropoliagdansk.pl

Bożena Krawczyk
Koordynator IP ZIT ds. monitoringu i sprawozdawczości
(projekty infrastruktury zdrowotnej)
tel. 517 056 098
e-mail: bozena.krawczyk@metropoliagdansk.pl

Agata Blacharska
Koordynator IP ZIT
(projekty usług społecznych)
tel. 517 056 120
e-mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl

Agata Skomar
Koordynatorka ds. zmian klimatu
(projekty z zakresu zmian klimatu)
tel. 797166 223
e-mail: agata.skomar@metropoliagdansk.pl

Wojciech Kłoszewski
Koordynator ds. energetyki
(projekty z zakresu efektywności energetycznej)
tel. 690 127 598
e-mail: wojciech.kloszewski@metropoliagdansk.pl

Maciej Jendryczka
Koordynator ds. transportu i mobilności
(projekty z zakresu mobilności miejskiej)
tel. 502 003 899
e-mail: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl

Małgorzata Jankiewicz
Koordynator ds. społeczno-gospodarczych
(projekty infrastruktury społecznej)
tel. 517 056 241
e-mail: malgorzata.jankiewicz@metropoliagdansk.pl

Michał Kwas
Koordynator ds. wsparcia wdrażania strategii ZIT
(projekty z zakresu mobilności miejskiej)
tel. 730 778 217
e-mail: michal.kwas@metropoliagdansk.pl

Maja Kurant
Koordynatorka ds. równego traktowania
tel. 797 114 838
e-mail: maja.kurant@metropoliagdansk.pl

Jarosław Maciejewski
Główny specjalista ds. komunikacji
tel. 694 046 156
e-mail: jaroslaw.maciejewski@metropoliagdansk.pl
 

  • GIWK