ZIT 21-27

Projekty społeczne - Deinstytucjonalizacja

W ramach projektów ZIT 2021-2027 realizowane będą dwa cele programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP), poświęcone wsparciu procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli deinstytucjonalizacji (cel FEP: usługi społeczne (k) i infrastruktura społeczna(iii)).

W celu ułatwienia Państwu przygotowania fiszek w ramach w/w celów FEP zebraliśmy wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ROPS UMWP) najważniejsze informacje dotyczące procesu deinstytucjonalizacji (DI), które załączamy poniżej:

1. Prezentacja ROPS UMWP dotycząca DI i usług społecznych,
2. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków EFS + w regionalnych programach na lata 2021–2027,
3. Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

  • GIWK