ZIT

Lista projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko

 

 1. Gdański Projekt Komunikacji miejskiej IV A
   
 2. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
   
 3. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru
   
 4. Modernizacja newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdańsku wraz z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki
   
 5. Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Gdańsku celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych
   
 6. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku
   
 7. Przystosowanie sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku, na terenie dzielnicy Osowa
   
 8. Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego południowych rejonów Gdańska (m.in.: Orunia, Św. Wojciech,Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki, Ujeścisko, Łostowice, Stogi)
   
 9. Podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej kogeneracji poprzez  budowę sieci ciepłowniczej w celu poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego w Sopocie
   
 10. Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa od strony Gdańska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego terenów rozwojowych w Gminie Kolbudy – Kowale
   
 11. Modernizacja sieci ciepłowniczych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym GPEC na terenie Gdańska
   
 12. Podłączenie do msc. obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie
   
 13. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack
   
 14. Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia–Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda) celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogeneracją
   
 15. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni
   
 16. Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo
   
 17. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni
   
 18. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa
   
 19. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni
   
 20. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni
 • GIWK