ZIT

Energetyka i środowisko

W obszarze energetyki i środowiska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są dwa przedsięwzięcia, stanowiące pakiety projektów:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej OMG-G-S

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych OMG-G-S

Celem obu przedsięwzięć jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach komunalnych poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianę źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących sieci przesyłowych (elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych).

Dzięki produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji, likwidacji indywidualnych źródeł energii oraz wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł nastąpi efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej na terenie metropolii oraz ograniczenie importu energii elektrycznej z innych części kraju, przez co wzrośnie także bezpieczeństwo energetyczne województwa. Działania te przyczynią się do poprawy stanu powietrza całego obszaru metropolitalnego.

Działania poprawiające efektywność energetyczną mają charakter kompleksowy i będą polegały m.in. na:
- wykonaniu robót dociepleniowych ścian, stropodachów,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- modernizacji lub wymianie instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
- modernizacji lub wymianie istniejącego źródła ciepła,
- modernizacji węzła cieplnego,
- wprowadzeniu systemu zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem,
- modernizacji systemu wentylacji, modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymianie urządzeń podstawowych zasilanych energią elektryczną wymianie urządzeń podstawowych zasilanych energią elektryczną w tym: wymianę lub montaż urządzeń elektrycznych stabilizujących pracę wewnętrznej instalacji kompensujących moc bierną,
- montażu instalacji produkującej energię z odnawialnych źródeł,
- wymianie i modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem układów automatycznego sterowania zużyciem energii oraz niskoenergetycznych źródeł światła.

  • GIWK