ZIT

Transport i mobilność

W obszarze transportu i mobilności w ramach Zintegrowanych Inwetycji Terytorialnych realizowane są trzy przedsięwzięcia:

1. Wezły integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi i Sysytemem Roweru Metropolitalnego

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w OMG-G-S oraz podniesienie efektywności i konkurencyjności usług transportu publicznego wskutek poprawy integracji licznych podsystemów transportu zbiorowego, indywidualnego oraz transportu rowerowego. Przedsięwzięcie jako całość stanowi ważny element realizacji polityki zrównoważonego transportu w skali metropolii i regionu.

Przedsięwzięcia składa się z 19 projektów realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach, polegających na budowie i przebudowie węzłów integracyjnych, zapewniających poprawę ich dostępności komunikacyjnej oraz budowie i przebudowie infrastruktury drogowej oraz rowerowej, poprawiającej jakość funkcjonowania systemu transportu publicznego:

1) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
2) Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
3) Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny
4) Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi
5) Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi
6) Budowa węzłów integracyjnych Luzino i Gościcino Wejherowskie wraz z trasami dojazdowymi
7) Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi
8) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi
9) Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi
10) Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi
11) Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi
12) Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi
13) Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi
14) Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi
15) Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi
16) Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi
17) Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
18) Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi
19) Budowa systemu roweru metropolitalnego

2. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego, umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu

3. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

Celem projektu jest zwiększenie ilości pasażerów korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, a tym samym pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do podniesienia poziomu jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy i poprawę bezpieczeństwa pasażerów, a także dozwiększenia dostępności transportowej i integracji wewnętrznej obszarów miejskich oraz zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji spalin.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się wraz z modernizacja przejścia podziemnego i układu torowego oraz modernizację budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem;
2. utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej
3. modernizacja infrastruktury przystankowej (8 peronów) zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo.