ZIT

Transport i mobilność

W obszarze transportu i mobilności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są dwa przedsięwzięcia:

1. Wezły integracyjne OMGGS wraz z trasami dojazdowymi 

Na obszarze naszej metropolii powstają 24 węzły przesiadkowe integrujące różne środki transportu. Realizowane za ponad 653 mln zł inwestycje przyczynią się do zwiększenia liczby pasażerów transportu publicznego. Pakiet metropolitalnych przedsięwzięć współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 283 mln zł

W ramach współpracy metropolitalnej w 20 miastach i gminach Pomorza budowane są centra przesiadkowe umożliwiające w komfortowy sposób zmianę środka transportu. Dzięki nim codzienne podróże do pracy czy szkoły stają się prostsze i wygodniejsze. Realizowane przedsięwzięcia są niezwykle ważną częścią układu komunikacyjnego. Zwiększają one konkurencyjność komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego, a tym samym ograniczają liczbę samochodów na ulicach przyczyniając się do zmniejszenia zatorów drogowych. Generując oszczędności czasu i pieniędzy przeznaczonych na paliwo wpływają równocześnie na poprawę jakości powietrza. 

Wszystkie węzły wiążą różne sposoby podróżowania. Dają one możliwość łatwej przesiadki z samochodu czy roweru na pociąg, autobus, tramwaj czy trolejbus. Zdecydowana większość z nich umiejscowiona jest przy stacjach i przystankach z których odjeżdżają pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Polregio czy Intercity. W ramach pakietu inwestycji powstają miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, budowane są drogi dojazdowe, zatoki autobusowe oraz ścieżki dla jednośladów. Łącznie przy 24 węzłach dostępnych będzie 2811 miejsc „parkuj i jedź”, 2488 miejsc „bike&ride” oraz 111 km dróg rowerowych. Uzupełnieniem udogodnień transportowych w metropolii będzie remont Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz modernizacja 8 peronów Szybkiej Kolei Miejskiej: Gdańsk-Stocznia, Gdynia-Orłowo, Gdynia-Redłowo, Gdynia-Stocznia, Gdynia-Grabówek, Gdynia-Leszczynki, Gdynia-Chylonia i Rumia-Janowo. W Janowie i Chyloni prace zostały już zakończone.  

Mieszkańcy metropolii korzystają już z węzłów w: Kartuzach, Gołubiu (gmina Stężyca), Nowym Dworze Gdańskim, Gościcinie Wejherowskim, Sierakowicach, Redzie, Cieplewie, Pucku, Pszczółkach oraz w dużej części z Gdańska-Rębiechowa, Sopotu Kamiennego-Potoku i Pruszcza Gdańskiego.

W budowie są centra przesiadkowe w: Wejherowie, TczewiePucku, Żukowie Wschodnim, Somoninie oraz Rumi-Janowie.

W przygotowaniu są inwestycje we: Władysławowie, Jastarni, Gdyni-Karwinach, Gdańsku-Osowie, Gdańsku-Głównym, Gdańsku-Wrzeszczu oraz Rumi.

2. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

Celem projektu jest zwiększenie ilości pasażerów korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, a tym samym pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do podniesienia poziomu jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy i poprawę bezpieczeństwa pasażerów, a także dozwiększenia dostępności transportowej i integracji wewnętrznej obszarów miejskich oraz zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji spalin.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się wraz z modernizacja przejścia podziemnego i układu torowego oraz modernizację budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem;
2. utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej
3. modernizacja infrastruktury przystankowej (8 peronów) zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo.

  • GIWK