Co robimy?

Energetyka i środowisko

W obszarze energetyki i środowiska OMGGS w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizuje dwa projekty stanowiące pakiet inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych.

Termomodernizacja realizowana jest w 32 gminach i powiatach OMGGS i obejmuje 262 budynki publiczne (szkoły, urzędy, szpitale), budynki komunalne mieszkalne i 850 gospodarstw domowych. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 465 mln zł, w tym 221 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. Termomodernizacja to kompleksowy remont  budynku wraz z wymianą instalacji grzewczych, zapewniający zmniejszenie (o co najmniej 30%) zużycia energii na jego ogrzewanie. Taka modernizacja budynków służy z jednej strony ograniczeniu wydatków na ogrzewanie, a z drugiej strony ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza w metropolii.Działania poprawiające efektywność energetyczną mają charakter kompleksowy i polegają m.in. na:

→ wykonaniu robót dociepleniowych ścian, stropodachów,
→ wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
→ modernizacji lub wymianie instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
→ modernizacji lub wymianie istniejącego źródła ciepła,
→ modernizacji węzła cieplnego,
→ wprowadzeniu systemu zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem,
→ modernizacji systemu wentylacji, modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej,
→ wymianie urządzeń podstawowych zasilanych energią elektryczną wymianie urządzeń podstawowych zasilanych energią elektryczną w tym: wymianę lub montaż urządzeń elektrycznych stabilizujących pracę wewnętrznej instalacji kompensujących moc bierną,
→ montażu instalacji produkującej energię z odnawialnych źródeł,
→ wymianie i modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem układów automatycznego sterowania zużyciem energii oraz niskoenergetycznych źródeł światła.

Monitorując jakość wykonanych prac modernizacji energetycznej budynków prowadzimy audyty termomodernizacyjne. W sumie w latach 2018-2021 z możliwości przeprowadzenia audytów skorzystało 27 samorządów. Przebadano łącznie 102 budynki w Gdyni, Malborku, Pucku, Redzie, Rumi, Tczewie, w gminach: Cedry Wielkie, Jastarnia, Kartuzy, Kolbudy, Luzino, Nowy Staw, Pelplin, Przodkowo, Pszczółki, Puck, Somonino, Stegna, Sulęczyno, Szemud, Władysławowo, Żukowo oraz w obiektach zrealizowanych przez powiaty gdański, kartuski, malborski, tczewski i wejherowski. Audytorzy weryfikowali jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych przy użyciu m.in. kamer termowizyjnych. Grupowe podejście do audytów pozwoliło obniżyć cenę usługi i jednocześnie rozszerzyć zakres prac. Dzięki badaniom samorządy uniknęły dodatkowych wydatków związanych z prowadzeniem audytów energetycznych swoich obiektów. Dokumenty finalne  wraz z uwagami i rekomendacjami zostały przekazane do wszystkich samorządów z sugestią o ich uwzględnienie w ramach działań gwarancyjnych u wykonawców.


 

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektów powiązanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi modernizowane i rozbudowywane są sieci ciepłownicze. Wartość 19 projektów to 410 mln zł, w tym 149 mln zł to fundusze europejskie. Realizują je Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (GPEC) oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC). Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączane są kolejne budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi i Wejherowie. Realizacja projektów polega głównie na modernizacji newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych, przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej (by zmniejszyć straty na przesyle), likwidacji lokalnego źródła węglowego oraz budowie magistrali ciepłowniczej, przystosowaniu i rozbudowie  sieci ciepłowniczej, podłączeniu nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, rozbudowie sieci, termomodernizacji sieci, ciepłociągów kanałowych i napowietrznych. W sumie, w wyniku realizowanych projektów wybudowano lub zmodernizowano w OMGGS 64,44 km sieci ciepłowniczej oraz podłączono do sieci ciepłowniczej 373 budynki.

OMGGS realizuje również metropolitalny program optymalizacji energii. Samorządy, które do niego przystąpiły mają możliwość zmniejszenia rachunków za energię elektryczną o co najmniej 2,9 mln zł. Oszczędności są wynikiem analizy opłat w gminnych budynkach oraz rekomendacji zmian grup taryfowych. Do tej pory 27 samorządów otrzymało raporty optymalizacji opłat za energię. Są to: Gdańsk, Przodkowo, Pszczółki, Żukowo, Sopot, powiat wejherowski, gmina Pruszcz Gdański, Sierakowice, Kolbudy, miasto Pruszcz Gdański, Subkowy, Rumia, Pelplin, gmina Wejherowo, Cedry Wielkie, Reda, Nowy Dwór Gdański, Przywidz, powiat malborski, powiat pucki, Suchy Dąb, Ostaszewo, Władysławowo, Stegna, Szemud, Hel i powiat nowodworski.

Oszczędności uzyskujemy także w ramach wspólnych zakupów. W wyniku tego działania metropolitalne samorządy zaoszczędziły dotychczas około 150 mln zł. Od 10 lat gminy, powiaty i podległe im jednostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot kupują wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo.

Dbając o środowisko przygotowujemy na terenie OMGGS Koncepcję Klastrów Energii. Inwestycje związane z energią słoneczną i wiatrową, niższe rachunki za energię elektryczną i ciepło, a także lepsza jakość powietrza - to tylko niektóre z korzyści tworzenia wspólnot energetycznych - czyli nowego podmiotu opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE). Nad koncepcją stworzenia minimum trzech takich społeczności pracuje Biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Do wspólnej inicjatywy przyłączyły się 54 metropolitalne samorządy. Nad koncepcją w samorządach mają czuwać ekodoradcy.

 

  • GIWK