Co robimy?

EPIC

EPIC (Europejska Platforma Integracji Miast)

Europejska platforma integracji miast (EPIC) to trzyletni projekt finansowany przez Unię Europejską - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego celem jest poprawa integracji migrantów na szczeblu lokalnym poprzez utworzenie europejskiej sieci władz lokalnych oraz ich partnerów wdrażających, którzy:

 • dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami integracji,
 • angażują się w wymianę peer-to-peer w oparciu o wspólne priorytety i różne ekspertyzy,
 • wdrażają efektywne praktyki integracyjne na terytoriach lokalnych,
 • rozwiną zdolności do przeciwdziałania negatywnym narracjom na temat migracji.

W oparciu o transfer wiedzy i kompetencji między władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi o różnym stopniu doświadczenia, EPIC wspiera bezpośrednie i stopniowe praktyczne uczenie się w celu poprawy praktyk integracyjnych w każdym mieście docelowym w ramach projektu.

NASZE CELE:

1. Stworzenie sieci obejmującej organizacje pozarządowe i ogólnoeuropejskie stowarzyszenia i ich członków.
2. Zrozumienie priorytetów władz lokalnych dotyczące integracji migrantów.
3. Wzajemna wymiana wiedzy i praktyk poprzez spotkania i „job-shadowing”.
4. Wyposażenie władze lokalne w wiedzę specjalistyczną do wdrażania projektów pilotażowych na ich terytoriach.
5. Promocja sieci poza EPIC z partnerami, którzy mogą wspierać integrację migracji.
6. Promocja współpracy między władzami lokalnymi.
7. Kwestie mowy nienawiści na temat migracji i rozwijanie zdolności władz lokalnych w procesie walki z negatywnymi narracjami.
8. Poprawa integracji migrantów na poziomie lokalnym.
9. Stworzenie europejskiego wymiaru integracji migrantów.

NASZE WYNIKI

1. Władze lokalne i organizacje pozarządowe z projektu EPIC osiągną bardziej efektywne zarządzanie integracją obywateli państw trzecich dzięki stałej i zrównoważonej ogólnounijnej sieci wymiany najlepszych praktyk w zakresie integracji migrantów poza projektem EPIC.
2. Projekt zapewni poprawę usług dla migrantów. Podsumowanie projektu obejmie środowisko lokalne w celu refleksji na temat tego, czego się nauczyło, i doprowadzi do zmiany nastawienia w kierunku bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Więcej informacji o projekcie tutaj → https://epicamif.eu/

DO POBRANIA:

>> Publikacja

***

W ramach projektu Małgorzata Chachaj, koordynatorka ds. edukacji z obszaru integracji i wspierania migrantów w projekcie EPIC, zaprojektowała i koordynowała realizację sześciu uzupełniających się działań. Ich celem było kompleksowe wsparcie szkół Metropolii wobec wyzwań związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich; tj. nauką języka polskiego jako obcego, narastajacymi konfliktami w klasie wielokulturowej, wypaleniu zawodowym nauczycieli, brakiem testów diagnostycznych dla dzieci cudzoziemskich oraz skutecznemu zarządzaniu szkołą wielokulturową.

Wynikiem działań są liczne publikacje oraz webinaria, które mają na celu wsparcie kadry szkolnej w codziennej pracy z uczniami cudzoziemskimi.

Więcej informacji: TUTAJ.

>> Dwie metody pomocowe dla nauczycieli pracujących z klasą wielokulturową:

 • Przybornik interwencyjny I

„Koło Przyjaciół – jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie międzykulturowej”

 • przybornik
 • karty refleksji
 • instruktaż (w formie nagrania) służący zapoznaniu się nauczycieli z zagadnieniami w przyborniku, zawierający wytłumaczenie, w jaki sposób korzystać z niego i praktyczne wskazówki do stosowania.

 

 

 

 

 • Przybornik interwencyjny II

„Metoda wspólnej sprawy – jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie międzykulturowej”

 • przybornik
 • karty refleksji
 • instruktaż (w formie nagrania) służący  zapoznaniu się nauczycieli z zagadnieniami w przyborniku, zawierający wytłumaczenie, w jaki sposób korzystać z niego i praktyczne wskazówki do stosowania.

 

 

 

 

>> „Wypalenie zawodowe – poradnik dla kadry szkolnej pracującej w wielokulturowym środowisku”

 

 

 

 

>> Wsparcie dla nauczycieli Języka Polskiego Jako Obcego (JPJO)

 

 

 

>> Ulotka informacyjna dla rodziców i dzieci migrantów

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność. Komisja Europejska  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych na niej informacji.

 • GIWK