Co robimy?

EPIC

EPIC (Europejska Platforma Integracji Miast)

Europejska platforma integracji miast (EPIC) to trzyletni projekt finansowany przez Unię Europejską - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego celem jest poprawa integracji migrantów na szczeblu lokalnym poprzez utworzenie europejskiej sieci władz lokalnych oraz ich partnerów wdrażających, którzy:

  • dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami integracji,
  • angażują się w wymianę peer-to-peer w oparciu o wspólne priorytety i różne ekspertyzy,
  • wdrażają efektywne praktyki integracyjne na terytoriach lokalnych,
  • rozwiną zdolności do przeciwdziałania negatywnym narracjom na temat migracji.

W oparciu o transfer wiedzy i kompetencji między władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi o różnym stopniu doświadczenia, EPIC wspiera bezpośrednie i stopniowe praktyczne uczenie się w celu poprawy praktyk integracyjnych w każdym mieście docelowym w ramach projektu.

NASZE CELE:

1. Stworzenie sieci obejmującej organizacje pozarządowe i ogólnoeuropejskie stowarzyszenia i ich członków.
2. Zrozumienie priorytetów władz lokalnych dotyczące integracji migrantów.
3. Wzajemna wymiana wiedzy i praktyk poprzez spotkania i „job-shadowing”.
4. Wyposażenie władze lokalne w wiedzę specjalistyczną do wdrażania projektów pilotażowych na ich terytoriach.
5. Promocja sieci poza EPIC z partnerami, którzy mogą wspierać integrację migracji.
6. Promocja współpracy między władzami lokalnymi.
7. Kwestie mowy nienawiści na temat migracji i rozwijanie zdolności władz lokalnych w procesie walki z negatywnymi narracjami.
8. Poprawa integracji migrantów na poziomie lokalnym.
9. Stworzenie europejskiego wymiaru integracji migrantów.

NASZE WYNIKI

1. Władze lokalne i organizacje pozarządowe z projektu EPIC osiągną bardziej efektywne zarządzanie integracją obywateli państw trzecich dzięki stałej i zrównoważonej ogólnounijnej sieci wymiany najlepszych praktyk w zakresie integracji migrantów poza projektem EPIC.
2. Projekt zapewni poprawę usług dla migrantów. Podsumowanie projektu obejmie środowisko lokalne w celu refleksji na temat tego, czego się nauczyło, i doprowadzi do zmiany nastawienia w kierunku bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Więcej informacji o projekcie tutaj → https://epicamif.eu/

 

Projekt finansowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność. Komisja Europejska  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych na niej informacji.

  • GIWK