Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko specjalista ds. partnerstw i animacji

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za realizację usługi specjalisty ds. partnerstw i animacji dla OMG-G-S w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.

 

Stanowisko współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Prtiorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1.

Wymagania dot. naboru na stanowisko: specjalista ds. partnerstw i animacji

WYNIK NABORU

  • GIWK