Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] NABÓR - specjalista ds. monitoringu i rozwoju przestrzennego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za kompleksowy monitoring wszystkich projektów w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie pomorskim oraz projekty powiązane z planowaniem przestrzennym na poziomie metropolitalnym. Monitoring ma dotyczyć wdrożenia i realizacji Strategii ZIT oraz Strategii OMG- G- S do roku 2030 oraz Planu Zagospodarownia Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego.

Wymagania dot.naboru na ww. stanowisko dostępne są pod poniższym linkiem.

  • GIWK