Ogłoszenia

Ogłoszenia

[UNIEWAŻNIONE] Postępowanie nr OMGGS/PN/2/2021 na OPRACOWANIE POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE ELENA

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej uPzp na usługę pn.:

„OPRACOWANIE POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE ELENA”

 

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

24.09.2021

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

30.09.2021

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

4. Informacja z otwarcia ofert

 

15.10.2021

5. Unieważnienie postępowania

  • GIWK