Ogłoszenia

Ogłoszenia

[UNIEWAŻNIONE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/06/2021 - na Opracowanie spójnej i kompleksowej identyfikacji wizualnej wraz z logo i księgą znaku oraz strony internetowej dla projektu edukacyjnego “Klimat w szkołach metropolii”

Zamawiający: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: Opracowanie spójnej i kompleksowej
identyfikacji wizualnej wraz z logo i księgą znaku oraz strony internetowej dla projektu edukacyjnego “Klimat
w szkołach metropolii”.

 

DO POBRANIA:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności

 

Unieważnienie postępowania

 

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

  • GIWK