Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/11/2018 na prowadzenie i bieżące utrzymanie strony internetowej i mediów społecznościowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu i bieżącym utrzymaniu strony internetowej www.metropoliagdansk.pl oraz mediów społecznościowych Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” (Facebook i Twitter), a także  opracowanie dla tych kanałów informacyjnych strategii komunikacji, zgodnie z p. IV „Opis przedmiotu zamówienia”. Realizacja zamówienia wynika z potrzeby wzmocnienia rozpoznawalności marki Stowarzyszenia oraz zwiększenia zasięgu informacji w zakresie realnych korzyści  wynikających ze współpracy metropolitalnej.

DO POBRANIA:

- zapytanie ofertowe

- załączniki do wypełnienia

- zmiana zapytania ofertowego

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK