Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/21/2018 - na wykonanie audytów energetycznych ex post budynków użyteczności publicznej

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu audytów energetycznych ex post budynków użyteczności publicznej.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA: 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- zapytanie ofertowe

- wyjaśnienia do zapytania

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK