Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/22/2017 - na organizację dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli i członków OMGGS

Organizacja dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz beneficjentów projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podczas których Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: ekspertów, zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych na miejscu spotkań, moderatorów rozmów, materiałów oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji zamówienia i wynikających z przedstawionej koncepcji.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 

DO POBRANIA:

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK