Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/05/2022 - Realizacja pięciu filmów edukacyjnych w ramach zadania pod nazwą: Działania edukacyjne w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”.

Zamawiający: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk zaprasza do złożenia oferty na realizację pięciu filmów edukacyjnych w ramach zadania pod nazwą: Działania edukacyjne w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności

Treść zapytania ofertowego z załącznikami

Wzór umowy

21.10.2022 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

16.11.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

  • GIWK