Strategia Transportu i Mobilności

Strategia Transportu i Mobilności w decydującej fazie.

Od listopada trwają prace nad STIM. Znajdujemy się przed realizacją najważniejszych części harmonogramu projektu, tzn. budową modelu podróży dla OM oraz opracowaniem właściwego dokumentu Strategii. Przewidujemy, że całość prac zakończy się w czerwcu br.

Wykonawcy projektu – PBS Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej - przedstawili dziś wyniki sowich dotychczasowych prac diagnostycznych. Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska zgromadziło blisko 40 specjalistów związanych na co dzień z tematyką transportową w poszczególnych jednostkach samorządowych. Podczas spotkania przybliżono wyniki przeprowadzonych badań oraz najważniejsze wnioski z Diagnozy. Tematem, który szczególnie zainteresował zebranych były węzły integracyjne oraz drogi rowerowe powiązane z tymi inwestycjami.

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo prezentacje z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 5 marca br.
1. Założenia do Strategii Transportu i Mobilności dla OM
- Tomasz Budziszewski (BRG/GOM), koordynator projektu STIM
2. Badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego - Aneta Kostelecka, PBS, przedstawiciel głównego Wykonawcy STIM
3. Prezentacja nt wniosków z diagnozy STIM 
- Wojciech Kustra i Krystian Birr, Politechnika Gdańska i Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Poniżej publikujemy raporty składające się na część diagnostyczną Strategii Transportu i Mobilności. Jest to wersja po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez samorządy OM.

Raport - Diagnoza do Strategii Transportu i Mobilności OM
Raport syntetyczny badania i pomiary XII 2014
Raport szczegółowy badania i pomiary XII 2014
Załącznik 1 do raportu szczegółowego (aby mieć dostęp do danych plik należy pobrać)
Załącznik 1a do raportu syntetycznego - Kwestionariusz dla gospodarstwa
Załącznik 1b do raportu syntetycznego - Dzienniczek podróży

Zastawienie uwag do Diagnozy z uzasadnieniem wykonawcy:
uwagi zewnętrzne
uwagi zespołu STIM przekazane w formie komentarzy word

Publikujemy także projekt Programu Rozwoju Transportu do roku 2020 . Jest to wersja wstępna, przed uwzględnieniem przez Wykonawcę zgłoszonych uwag.

  • GIWK