Co robimy?

Kultura


Jako główny cel naszego stowarzyszenia w ramach kultury stawiamy sobie stworzenie wspólnej polityki kulturalnej w Obszarze Metropolitalnym poprzez partycypacyjny proces uzgadniania wizji współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz niezależnymi twórcami działań kulturotwórczych.

Pragniemy dążyć do zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców i turystów
w kulturze w Obszarze Metropolitalnym poprzez:

• tworzenie sytuacji, które pozwolą na wzbogacenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej poza dużymi ośrodkami miejskimi,
• pomoc w nawiązywaniu współpracy i partnerstw w projektach kulturalnych pomiędzy małymi i dużymi instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,
• wspólne planowanie kalendarza imprez,
• wspólne pobieranie środków,
• wspomaganie dostępności informacji kulturalnej,
• realizowanie wspólnych kursów doszkalających kadry kultury.

Realizujemy i wspieramy projekty kulturalne:
Planer Kulturalny http://planer.info.pl/
Sieci Kultury http://sieckultury.pl/
Metropolitalna Karta do Kultury http://www.wbpg.org.pl/tresc/metropolitalna-karta-do-kultury