Co robimy?

Kultura

W  obszarze kultury skupiamy się na wymianie  doświadczeń oraz rozwijaniu kompetencji kadr kultury. Wspieramy instytucje i praktyków kultury, lokalnych artystów, animatorów i twórców. Działamy dla nich i wspólnie z nimi. W ramach OMGGS działa Komisja ds. Kultury, która inicjuje działania wspierające samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy, promuje projekty kulturalne oraz wspiera  wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między kadrami kultury.

 

Nasze najważniejsze projekty to:

 

  • Metropolitalna Kadra Kultury - grupa skupiająca osoby pracujące w instytucjach kultury na terenie metropolii, dla których organizowane są warsztaty i szkolenia. Najważniejszymi informacjami dotyczącymi kultury członkowie wymieniają się na facebookowej grupie oraz na stronie. Do organizowanych przez nas wydarzeń mogą dołączyć również  artyści, animatorzy, kuratorzy i studenci.

Dotychczas w ramach działań Metropolitalnej Kadry Kultury zorganizowaliśmy warsztaty dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury dotyczące m.in.  zarządzania zespołem w kulturze otwartości,  radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole, budowania strategii samorządowych dla kultury, pisania informacji prasowych, pracy z mediami (dla działów promocji), stworzenia wspólnego narzędzia  do informowania o wydarzeniach kulturalnych, włączania nowych mieszkańców (migrantów) w kulturę.

W ramach wizyt studyjnych odwiedziliśmy Żuławski Dom Kultury i Sportu w Nowym Dworze Gdańskim, Ośrodek Kultury i Sportu w Gminie Pruszcz Gdański, Mediatekę w Straszynie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich  (wizyta międzynarodowa w partnerstwie z Nadbałtyckim Centrum Kultury i organizacją Ars Baltica), Kłajpedę oraz Nida Art Colony (wizyta z partnerami z Danii, Litwy - partnerstwo z BISERem).

 

  • Koło Dyrektorów - regularne spotkania dla osób  zarządzających Gminnymi Ośrodkami Kultury, Domami i Centrami Kultury oraz innymi samorządowymi instytucjami kultury, które działają na terenie OMGGS.

 

  • Narzędziownik - szkolenia i warsztaty, które pomagają pracownikom instytucji kultury w zdobywaniu kompetencji np. wykorzystanie nowych mediów w pracy.

 

  • Zoom na kulturę - cykl rozmów prowadzonych w formule online z praktykami kultury dla praktyków kultury, podczas których osoby reprezentujące lokalną scenę kulturalną wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. Do tej pory odbyły się webinary o tematyce:

Teatr online jest możliwy - z udziałem twórców Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych z Luzina;
Jak utrzymać kontakt z publicznością w trybie online? - z udziałem twórców Festiwalu Nowe Horyzonty;
Jak opowiadać lokalną historię w czasie pandemii?  - z udziałem animatorów Fundacji Palma i Instytutu Langfuhr;
- Skok w region - o współpracy międzyinstytucjonalnej. Gośćmi byli Tomek Lipski z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, który tworzy festiwal Metropolia jest Okey oraz  Monika Jastrzębska-Opitz z Żuławskiego Dom Kultury w Nowym Dworze Gd i  Aleksandra Rogalewska-Kania z Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, które gościły u siebie festiwal;
Jak nie zagubić się w hybrydowej formule festiwalowej? – z udziałem Joanny Cichockiej-Guli, dyrektorki festiwalu Literacki Sopot.
Podcasty w instytucjach kultury z udziałem GOKu w Luzinie, WiMPB w Gdańsku oraz CSW Łaźnia
Czy podcast może być formą wystawy? - z udziałem Macieja Bąka (Radio Zet), Maksymiliana Bochenka (Muzeum Emigracji), Lili Bosowskiej (CSW Łaźnia), Bogny Stefańskiej i Kuby Depczyńskiego (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) opowiedzieli o procesie przygotowywania serii podcastów „Przyziemnie” (o katastrofie klimatycznej) oraz “Stacja Emigracja”  (o szeroko pojętym zjawisku emigracji).

 

  • Metropolitalne Forum Kultury - dwudniowe spotkania, dyskusje i  seminaria. Do tej pory odbyły się dwie edycje poświęcone edukacji kulturalnej na Pomorzu i  roli bibliotek jako ośrodków kultury lokalnej. Kolejne forum zostało odwołane z powodu pandemii, odbyło się jedynie webinarium dotyczące integracji nowych mieszkańców z doświadczeniem migracji z lokalną społecznością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • GIWK