Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Kultury

Komisja podejmuje działania wspierające samorządowe instytucje kultury, promuje realizowane projekty kulturalne oraz zajmuje się wymianą doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy kadrami kultury. Realizuje projekty takie jak: Metropolitalne Forum Kultury, Planer Kulturalny oraz cykle spotkań i szkoleń dla kadr kultury Metropolitalna Kadra Kultury. Współpracuje z projektami Sieć Kultury i Metropolitalna Karta do Kultury. Celem strategicznym Komisji Kultury na rok 2020 jest integracja w instytucjach kultury, zwiększanie kompetencji kadr kultury i usprawnianie wspólnej informacji kulturalnej.

Przewodnicząca: Maja Wagner, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni

Prezydium Komisji:
1. Grzegorz Cwaliński, Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Pruszcz Gdański
2. Monika Jastrzębska-Opitz, Dyrektor Żuławskiego Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
3. Teresa Szczepańska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku
4. Aleksandra Szymańska, Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Koordynatorka Komisji: Wakat
 

 

01.08.2022

Projekt "Kultura włącza". Umowa na dofinansowanie podpisana

Prawie 500 tys. zł otrzyma Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot z Funduszy Norweskich na działania służące poprawie dostępności bibliotek i domów kultury. W piątek, 29 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Kultura włącza”. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy zbiór zasad, dzięki którym instytucje kultury będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i imigrantów.

Czytaj dalej
17.03.2022

Jak tworzyć projekty kulturalne dla nowych mieszkańców?

Jak dobrze zorganizować czas wolny dla osób, które przybyły do naszych gmin z Ukrainy? Jakie są etapy, mechanizmy psychologiczne oraz działania sprzyjające integracji? Tego będzie się można dowiedzieć podczas szkolenia z kompetencji wielokulturowych i tworzenia oferty dla nowych mieszkańców metropolii. Szkolenie odbędzie się 31 marca w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Udział jest bezpłatny.

Czytaj dalej
13.12.2021

Dostępne Domy Kultury. Cykl szkoleń w metropolitalnych instytucjach

Jak zapewnić lepszy dostęp do ośrodków kultury osobom z niepełnosprawnościami? Co zrobić, aby były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb? Nie trzeba od razu budować najlepiej wyposażonych instytucji. Zmiana zaczyna się od ludzi i od naszego podejścia. W ramach cyklu Dostępne Domy Kultury Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zorganizował szkolenia w metropolitalnych ośrodkach. Szkolą się całe zespoły - od dyrekcji po pracowników działu merytorycznego i ochronę. Przed nami ostatnie szkolenie 15 grudnia w Tczewie. Dotychczasowe szkolenia podglądała ekipa filmowa.

Czytaj dalej
  • GIWK