Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Projekt "Kultura włącza". Umowa na dofinansowanie podpisana

Prawie 500 tys. zł otrzyma Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot z Funduszy Norweskich na działania służące poprawie dostępności bibliotek i domów kultury. W piątek, 29 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Kultura włącza”, który realizuje OMGGS. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy zbiór zasad, dzięki którym instytucje kultury będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i imigrantów.

 

Na zdjęciu biblioteka w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie / Fot. Michał Szymańczyk

 

Na realizację projektu “Kultura włącza” OMGGS otrzymał  102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Umowę na realizację projektu podpisali w piątek, 29  lipca 2022 r. Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michał Glaser prezes Zarządu OMGGS i Beata Neumann, wiceprezes Zarządu OMGGS.

- Biblioteki muszą stać się przestrzeniami, w których oprócz książek Polacy i obcokrajowcy mogą “wypożyczyć” siebie nawzajem, żeby  opowiadać własne historie -  mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - W projekcie wymieniamy doświadczenia pomorskich bibliotek z bibliotekami z Oslo. Już obecnie działać zaczęły kawiarnie językowe, w których zarówno imigranci, jak i stali mieszkańcy, mogą spotkać się i porozmawiać, ucząc się nie tylko języka, ale poznając również konteksty lokalne. Celem jest to, aby nawet najmniejsza biblioteka czy dom kultury były miejscem zapraszającym do spotkania i poznania się nawzajem.

To kolejne działania na rzecz wyrównania potencjału społecznego w metropolii. Od ponad 2 lat wprowadzane są rozwiązania systemowe ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz  Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów. Dokument jest zestawem działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii dla poprawy warunków życia tych osób.

-  W obliczu wojny w Ukrainie, która zmusiła setki mieszkańców tego kraju do emigracji i osiedlenia się  m.in. na Pomorzu, wdrożenie Standardu w Integracji Imigrantów nabrało szczególnego znaczenia i stało  się  pilnym zadaniem dla samorządów - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Projekt “Kultura włącza” doskonale wpisuje się w nasze działania na rzecz gości z Ukrainy. Od pierwszych tygodni, kiedy zaczęli do nas przyjeżdżać uchodźcy, instytucje kultury włączyły się do pomocy, nie tylko organizując zbiórki dla uchodźców, ale także otwierając świetlice dla rodzin czy prowadząc lekcje języka polskiego. Dzięki projektowi “Kultura włącza” pracownicy poszerzą swoje kompetencje, zdobędą wiedzę opartą m.in. na bogatych doświadczeniach Norwegii. W metropolii każdy ma prawo do korzystania z oferty kulturalnej - również nowi mieszkańcy i osoby z niepełnosprawnościami.
 

Metropolia zadba o lepszy dostęp do instytucji kultury
 

Projekt “Kultura włącza” potrwa dwa lata. Będzie realizowany we współpracy z partnerami - Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku (WiMBP). Będą w nim uczestniczyć  pracownicy sektora kultury z metropolitalnych gmin - zarówno z małych, lokalnych ośrodków, jak i z dużych miast. Przeszkolonych zostanie 300 osób, które wezmą udział w wizytach studyjnych i warsztatach. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoją wiedzę dotyczącą sposobów budowania różnorodnej publiczności, poszerzą kompetencje oraz otrzymają narzędzia, dzięki którym zwiększą grupę odbiorców o osoby z niepełnosprawnościami, imigrantów, seniorów.

Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk - zbioru zasad służących poprawie dostępności bibliotek i domów kultury na terenie OMGGS.

Z kolei pracownicy WiMBP pomogą w organizacji szkoleń, włączą się w opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz przeprowadzą pilotaż tych praktyk w swoich placówkach.
 

“Kultura włącza” - wymiana doświadczeń
 

Projekt zakłada wymianę doświadczeń między partnerami w sferze dostępu do oferty kulturalnej bibliotek.

- Jestem przekonany o tym, że wiele mamy sobie do opowiedzenia i zaproponowania - mówi Jarosław Zalesiński, dyrektor WiMBP. - Na Pomorzu od niedawna mierzymy się z wielkim wyzwaniem przyjęcia licznej grupy osób z Ukrainy, które u nas znalazły czasowe schronienie. Z problemem przyjęcia grup imigrantów Skandynawia mierzy się już od dawna. W Polsce od kilku lat zastanawiamy się nad zapisami ustawy o dostępności, która skłania wszystkie instytucje publiczne do tego, aby przestrzeń i działania tych instytucji były dostępne dla osób z różnych grup z niepełnosprawnościami. Skandynawia ma pewnie więcej doświadczeń w tej dziedzinie - chętnie je poznamy i chętnie przedstawimy własne. Wytypujemy 4 biblioteki publiczne w województwie pomorskim, których pracownicy będą mogli wybrać się na studyjne wizyty do Norwegii. Przyjmiemy też na Pomorzu pracowników biblioteki w Oslo. Wierzę, że “Podręcznik dobrych praktyk w poprawie dostępu do oferty kulturalnej bibliotek” będzie użyteczny i dzięki temu projektowi i współpracy drzwi pomorskich bibliotek będą jeszcze szerzej niż dotąd otwarte przed wszystkimi grupami naszych Czytelników.

 

Na zdjęciu Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

 

Pierwsze efekty współpracy już widać.

- Dla biblioteki projekt ”Kultura włącza” ma kluczowe znaczenie, bo dzięki niemu inwestujemy w kadry - mówi dr Joanna Grey, zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju WiMBP. - Bibliotekę tworzą ludzie dla ludzi, ważne jest, by posiadali wszelkie kompetencje do obsługi każdego czytelnika.  Dzięki wymianie doświadczeń z Biblioteką Narodową w Oslo już dziś tworzymy kawiarenki językowe oparte na wolontariuszach. System sprawdził się w Norwegii przypadku uchodźców z Syrii, mamy nadzieję, że podobnie będzie u nas.

Projekt “Kultura włącza”  jest realizowany w ramach programu “Kultura” - działanie  “Poprawa dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

  • GIWK