Metropolitalne wiadomości

aktualności

Standard Minimum dla Imigrantów - pilne zadanie dla samorządów

Po trwających niemal 3 lata pracach i konsultacjach  11 maja 2020 roku samorządy zrzeszone w OMGGS przyjęły Standard Minimum w Integracji Imigrantów (SMI). Dokument jest zestawem działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii.  Znalazły się w nim takie kwestie, jak wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, przygotowanie szkół do przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracji, a także szkolenia dla urzędników i utworzenie powiatowych zespołów ds. migracji.

 

Systemowe rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzamy od blisko 2 lat  jako jedyna metropolia w Polsce.

- Standard Minimum Integracji Imigrantów, przyjęty przez samorządy OMGGS dąży do tego, by imigranci stali się pełnoprawnymi mieszkańcami Pomorza,  naszymi sąsiadami i współpracownikami, którzy mogą swobodnie poruszać się w świecie instytucji i planować na Pomorzu życie prywatne oraz rozwój zawodowy – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. 

 

Pobierz Standard Minimum w Integracji Imigrantów  >>> TU

 

 

4 kroki działań i “pierwsza piątka” zadań SMI

Standard Minimum w Integracji Imigrantów składa się z 4 kroków.

Na początek w każdym z powiatów powstały zespoły ds. migracji, które zajmują się monitorowaniem sytuacji związanej z osiedlaniem się migrantów w metropolii, rozwojem kompetencji instytucji publicznych, w tym przygotowaniem szkół do nauczania i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz organizacją kursów języka polskiego, w oparciu o pracę bibliotek. Te działania należą do tzw. “pierwszej piątki” zadań SMI.

 

Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji

Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego pracujemy nad  programem przygotowania szkół na przyjęcie dzieci z doświadczeniem migracji. Pilotaż programu został rozpoczęty w 2021 r. Aby zdiagnozować potrzeby  uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji i pedagogów, na zlecenie Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS w szkołach metropolii przeprowadzono badanie ankietowe. Badano m.in. przygotowanie kadry szkolnej do nauki uczniów-imigrantów, korzystanie z materiałów dydaktycznych dostosowanych do ucznia, który nie mówi po polsku, współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz psychologami i pedagogami szkolnymi.

  • Więcej na temat wyników badań >>> TU
  • Szczegółowa analiza badania  >>> TU

 

Na podstawie wyników tego badania powstał pilotażowy projekt “Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”. Bierze w nim udział 30 metropolitalnych placówek.  Pilotaż zainaugurowano w listopadzie 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności. Podczas inauguracyjnej konferencji spotkali się dyrektorzy szkół, biorących udział w projekcie, nauczyciele języków obcych, pracownicy bibliotek, pedagodzy, aby wspólnie rozwijać pomorskie sieci integracji imigrantów.

Więcej na temat konferencji „Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”przeczytasz >>> TU

W ramach pilotażu przygotowany został program szkoleniowy dla dyrektorów, wychowawców i nauczycieli języka polskiego, jako drugiego. Szkoły będą wspomagać specjalni trenerzy, edukatorzy i metodycy, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi imigrantów.

 

Szkolenia urzędników oraz  przegląd usług i barier

W ramach wdrażania SMI organizowane są też spotkania i szkolenia dla pracowników socjalnych, urzędników wydziałów obywatelskich, pracowników biur obsługi mieszkańca (realizowane w porozumieniu z Urzędem Miasta w Lublinie). Urzędy gmin, biura obsługi mieszkańców, punkty informacyjne itp. są wyposażane  w przetłumaczone na języki obce informacje dla cudzoziemców.

Trwają też prace nad analizą dostępności usług publicznych dla imigrantów, w celu zdiagnozowania barier dostępu i wymaganych zmian pod kątem planowania projektów i usług.

 

Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia

W ramach wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia, prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza portal www.livemorepomerania.com/workinpomerania, utworzył platformę, na której każdy imigrant może zostawić swoje CV. Może również umówić się z doradcą zawodowym, by uzyskać pomoc w przygotowaniu CV. Następnie zostanie skontaktowany z lokalnym pracodawcą. Działa również pomoc informacyjna pracodawców chcących zatrudnić obcokrajowców mieszkających na Pomorzu.

 

Unijny projekt EPIC - wymiana doświadczeń w adaptacji imigrantów

Aby usprawnić proces włączania imigrantów w życie mieszkańców naszego regionu, bierzemy również udział w  unijnym projekcie pn. Europejska Platforma Integracji Miast (EPIC), finansowanym z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczestniczą w nim partnerzy z Chorwacji (Sisak), Niemiec (Oberhausen), Grecji (Janina i Saloniki), Włoch (Brescia i Sardynia), Polski (OMGGS), Portugalii (Lizbona), Hiszpanii (Alcorcón).

- Dzielimy się wiedzą, doświadczeniami m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, integracji dzieci z doświadczeniami migracyjnymi, wdrażamy rozwiązania, które sprawdziły się w partnerskich krajach - mówi Marta Siciarek, członkini prezydium Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS, koordynująca regionalną politykę migracyjną z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego. - Wszystko to ma służyć integracji imigrantów na szczeblu lokalnym. Dążymy do tego, aby integracja przestała być wyzwaniem, a imigranci stali się pełnoprawnymi mieszkańcami naszego regionu.

Więcej na temat projektu Epic przeczytasz  >>>TU

 

Lepszy dostęp instytucji kultury dla imigrantów

Z  myślą m.in. o imigrantach rozpoczynamy realizację projektu “Kultura włącza”. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy podręcznik dobrych praktyk, dzięki któremu  biblioteki i domy kultury na terenie OMGGS  będą bardziej dostępne.

Na realizację projektu “Poprawa dostępu do kultury i sztuki” OMGGS otrzymał  102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Więcej na temat projektu “Kultura włącza” przeczytasz >>> TU

 

 

 

 

  • GIWK