Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia integruje imigrantów [AKTUALIZACJA]

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako jedyna metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla cudzoziemców ujęte w tzw. Standardzie Minimum w Integracji. Znalazły się tam m.in. wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, a także takie kwestie jak bezpieczeństwo, szkolenia dla urzędników i utworzenie powiatowych zespołów ds. migracji. W związku z koronawirusem uruchamiane są też działania interwencyjne. Mieszkający na terenie metropolii migranci mogą korzystać z kryzysowej infolinii i wsparcia w poszukiwaniu pracy.

Standard minimum w integracji (SMI) to zestaw podstawowych zadań, które mają pomóc w jak najlepszym zintegrowaniu się cudzoziemców w każdym z 56 samorządów OMGGS.

 

- Mieszkanki i mieszkańcy naszych gmin - imigranci często z powodu barier proceduralnych i językowych mają utrudniony kontakt z urzędami. Jako Rada OMGGS chce zmienić tę sytuację. Chcemy, żeby zarówno wydziały obsługi mieszkańców, szkoły i ośrodki zdrowia, urzędy, urzędy pracy były tak samo dostępne dla imigrantów, jak i obywateli Polski. Nie jest dopuszczalne dla mnie, aby nasze jednostki odsyłały imigrantów do specjalnych wydziałów czy organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami imigranckimi. Pracujemy nad tym, by nowi mieszkańcy Gdańska i naszej metropolii mogli realizować swoje plany i aspiracje, czuli się u nas bezpiecznie, a samorządowcy i instytucje lokalne miały gotowe do wdrażania rozwiązania – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i prezes Rady OMGGS.

 

SMI składa się z 4 kroków. Na początek w każdym z powiatów powstaną zespoły ds. migracji, które zajmą się monitorowaniem sytuacji związanej z osiedlaniem się migrantów w metropolii. Szkoły zostaną przygotowane na naukę dzieci z doświadczeniem migracji. Gminy zajmą się organizacją kursów języka polskiego dla dorosłych. Urzędy gmin, biura obsługi mieszkańców, punkty informacyjne itp. zostaną wyposażone w przetłumaczone na języki obce informacje dla cudzoziemców, a urzędnicy przeszkoleni z właściwej obsługi migrantów. Imigranci dostaną bezpośredni dostęp do rynku pracy poprzez portal Agencji Rozwoju Pomorza LiveMore.

 

 

- Chcemy żeby imigranci na Pomorzu czuli się mieszkańcami naszego regionu i jako tacy byli traktowani. Nie chcemy żyć w osobnych, równoległych światach, chcemy spotykać imigrantów w naszych instytucjach, rozmawiać, udzielać im pomocy jak każdemu innemu mieszkańcowi Gdyni. Chcemy, żeby imigranci byli zatrudniani na uczciwych warunkach. Wdrożenie Standardu Minimum w Metropolii to dobra baza dla integracji, ujęty w Standardzie wybór działań uznaliśmy za kluczowy i chcemy wdrożyć je we wszystkich gminach i powiatach metropolii - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, zastępca prezydenta Gdyni i współprzewodnicząca Komisji ds. społeczno-gospodarczych OMGGS.

 

- Najcenniejszym bogactwem każdego regionu są jego mieszkańcy. Zarówno Ci, którzy w nim się urodzili, jak i Ci którzy świadomie wybrali go sobie jako miejsce do życia i pracy. Region konkurencyjny to taki, który ma siłę przyciągania nie tylko inwestorów i turystów, ale także nowych mieszkańców. Pomorze zawsze było otwartym i gościnnym regionem. Dzisiaj staje się celem osiedlania się dla osób przybywających z innych regionów Polski, ale także dla licznej grupy cudzoziemców. Z jednej strony cieszy fakt, że to właśnie nasz region rzesze ludzi wybierają na swój nowy dom i wiążą z Pomorzem swoje plany na przyszłość. Z drugiej strony chcemy jednak, aby w tym nowym domu czuli się dobrze. Dostrzegając pewne braki w integracji imigrantów już w 2017 roku podpisaliśmy deklarację wychodząca naprzeciw wyzwaniom z tym związanym, a obecnie kontynuujemy prace nad modelem integracji w tworzonej właśnie nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Jesteśmy też zaangażowani w prace nad Standardem Minimum w Integracji, będziemy poszukiwać najlepszych form współpracy i proponować takie inicjatywy jak wspomniana LiveMore.Pomerania  – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

 

INFOLINIA

Z myślą o obcokrajowcach mieszkających na terenie metropolii została uruchomiona infolinia kryzysowa. Pod numerem 517 056 260 oraz adresem e-mail pomoc@metropoliagdansk.pl, imigranci mogą uzyskać informacje o dostępie do usług pomocowych.

 

WSPARCIE W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIA

W ramach wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza portal www.livemorepomerania.com/workinpomerania, utworzył platformę, na której każdy imigrant może zostawić swoje CV. Po telefonie na infolinię kryzysową może również umówić się z doradcą zawodowym, by uzyskać pomoc w przygotowaniu CV. Następnie zostanie skontaktowany z lokalnym pracodawcą. Działa również pomoc informacyjna pracodawców chcących zatrudnić obcokrajowców mieszkających na Pomorzu.

 

BADANIA SYTUACJI IMIGRANTÓW W METROPOLII W CZASIE KORONAWIRUSA

Infolinia kryzysowa i wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia zostały uruchomione na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej pod koniec kwietnia 2020 roku. Badania dotyczyły zmian, jakie nastąpiły w życiu imigrantów, w związku z epidemią koronawirusa. Wypełniło ją 226 osób, zarówno osoby anglojęzyczne oraz rosyjsko i ukraińskojęzyczne. Wyniki ankiet wskazały, że sytuacja połowy imigrantów uległa pogorszeniu. Co czwarty badany pochodzący zza wschodniej granicy stracił pracę z powodu COVID-19, 17% wszystkich respondentów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, 30% poszukuje pracy. Wiele osób potrzebuje również wsparcia w kwestiach rejestracji pobytu i zatrudnienia, informacji o pandemii w językach obcych. W wynikach ankiety wskazywane było również wsparcie z zakresu pomocy psychologicznej oraz żywnościowej.

WYNIKI BADANIA

 

PRZEWODNIK PO INTEGRACJI

Zachęcamy również do lektury Przewodnika po Integracji na Pomorzu, w którym kwestie integracji i rozwiązań proponowanych w Standardzie Minimum opisane są bardzo szczegółowo:
https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/pomorski-przewodnik-po-integracji/

 

KONSULTACJE DOKUMENTU

Standard Minimum w Integracji Imigrantów poddawany jest konsultacjom. Wszystkie osoby, które chciałyby przesłać swoją opinię dotyczącą działań proponowanych w Standardzie, proszone są przesyłanie uwag na adres: monika.popow@metropoliagdansk.pl

Dokument można znaleźć tutaj

 

 

  • GIWK