Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Pomorski przewodnik po integracji

 

Zapraszamy do lektury poradnika „Integracja imigrantek i imigrantów” autorstwa Marty Siciarek. Opracowanie jest zbiorem kluczowych pojęć oraz ram prawnych dotyczących migrantów. Przede wszystkim jest to kompendium dobrych praktyk oraz gotowych rozwiązań do wdrożenia przez pomorskie samorządy oraz instytucje lokalne.

 

Częścią pomorskiego przewodnika są wypracowane przez Komisję Społeczno-Gospodarczą OMGGS Standardy Minimum w Integracji Imigrantów, które stanowią katalog warunków bazowych, dzięki którym włączenie migrantów w życie społeczności lokalnej odbywać się będzie w sposób bezpieczny i komfortowy.

Migracje są dużym wyzwaniem dla naszej metropolii. Liczba imigrantów na Pomorzu stabilizuje się na stałym, wysokim poziomie. W 2019 roku wydano 132 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niemal 30 tys. zezwoleń na pracę. W roku 2018 ponad 13 tys. osób złożyło wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ponad 1 tys. osób o zezwolenie na pobyt stały. Na koniec 2018 roku 35 tys. cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W pomorskich szkołach uczy się ponad 2 tys. dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Opracowanie wychodzi naprzeciw potrzebom i wyzwaniom w zakresie integracji. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu kluczowych pojęć i rozwiązań, tak by pomorskie samorządy i wspólnoty lokalne ujednoliciły wiedzę oraz mogły nadawać działaniom integracyjnym wspólny kierunek w oparciu o dobre praktyki i ekspercką wiedzę. Bliska współpraca pomorskich samorządów oraz plan działań integracyjnych przyczyni się do uporządkowania celów oraz zaproponowania koniecznych rozwiązań. Integracja jest procesem bardzo szerokim i, jak wskazuje wiele opracowań dotyczących integracji, mimo że rola rządu i samorządu powinna być wiodąca, udana integracja zależy od wkładu wszystkich sektorów społeczeństwa: instytucji publicznych, liderów społecznych i religijnych, systemu edukacji, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz związków zawodowych.

Do pobrania:

Przewodnik pomorski „Integracja imigrantek i imigrantów”

  • GIWK