Metropolitalne wiadomości

aktualności

Projekt “Kultura włącza”. Zadbamy o lepszy dostęp do instytucji kultury i bibliotek

W metropolii każdy ma prawo do korzystania z oferty kulturalnej, dlatego  z  myślą o osobach z niepełnosprawnościami, imigrantach oraz wszystkich, którzy mają utrudniony dostęp do instytucji kultury, rozpoczynamy realizację projektu “Kultura włącza”. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy zbiór zasad, dzięki którym biblioteki i domy kultury na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą bardziej dostępne.

Biblioteka w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie
Fot. Michał Algebra

OMGGS otrzyma 102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) na realizację projektu “Kultura włącza” służącego poprawie  dostępności do metropolitalnych instytucji kultury i bibliotek. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

- Zależy nam na metropolii otwartej i dostępnej dla każdego, zarówno dla osoby poruszającej się na wózku, z niepełnosprawnością wzroku czy innymi trudnościami, jak i imigrantów, dla których przeszkodą w korzystaniu z oferty kulturalnej jest bariera językowa - mówi Alicja Jelińska, koordynatorka ds. kultury OMGGS. - Ogromnie cieszymy się z dofinansowania, przyznanego nam na realizację projektu “Kultura włącza”.  W naszej metropolii każdy ma prawo do korzystania z ofert biblioteki, domu kultury, kina, teatru. W ramach projektu dostosujemy obecną ofertę tych instytucji do oczekiwań i możliwości uczestniczenia w niej osób z niepełnosprawnościami, imigrantów oraz innych grup mniejszościowych.

Projekt potrwa dwa lata. Będzie realizowany we współpracy z partnerami - Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku (WiMBP). Będą w nim uczestniczyć  pracownicy sektora kultury z metropolitalnych gmin - zarówno z małych, lokalnych ośrodków, jak i z dużych miast. Przeszkolonych zostanie 300 osób, które wezmą udział w wizytach studyjnych i warsztatach. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoją wiedzę dotyczącą sposobów budowania różnorodnej publiczności, poszerzą kompetencje np. o metody pozyskiwania finansowania i promocji instytucji oraz otrzymają narzędzia, dzięki którym zwiększą grupę odbiorców o osoby z niepełnosprawnościami, imigrantów, seniorów. 

Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk - zbioru zasad służących poprawie dostępności bibliotek i domów kultury na terenie OMGGS.

- Projekt zakłada wymianę doświadczeń między partnerami - dodaje Alicja Jelińska. - Biblioteka Narodowa w Oslo ma bogaty dział multilingwistyczny. Podczas wizyty w tej instytucji przyjrzymy się m.in., jak działa system dystrybucji książek, dostosowany do potrzeb imigrantów mieszkających w najbardziej odległych zakątkach Norwegii.

Z kolei pracownicy WiMBP pomogą w organizacji szkoleń, włączą się w opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz przeprowadzą pilotaż tych praktyk w swoich placówkach.

To kolejne działania służące wyrównaniu potencjału społecznego w obszarze metropolitalnym. 

- Jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadzamy rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz dla cudzoziemców, ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów. Niedawno zakończyliśmy też cykl warsztatów Dostępne Domy Kultury, dzięki którym  pracownicy kilkudziesięciu metropolitalnych  instytucji kultury mieli okazję poznać perspektywę osób poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością wzroku -  mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Projekt “Kultura włącza” będzie realizowany w ramach programu “Kultura” - działanie  “Poprawa Dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie pochodzące z Funduszy Norweskich (EOG) przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

  • GIWK