Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Jak przygotować dobry wniosek ZIT? W marcu początek naboru

Jak przygotować dobry projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych? Na co zwrócić szczególną uwagę? Które z elementów będą najwyżej oceniane? Na te pytania odpowiadali eksperci podczas roboczego spotkania, które odbyło się 20 marca w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Udział wzięło ponad 150 samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.


Wkrótce nabór pierwszych wniosków

Spotkanie dotyczyło nowych projektów ZIT w perspektywie unijnej 2021-2027. Nabór rozpocznie się w marcu. -  Projekty powinny mieć oddziaływanie szersze niż czysto lokalne, bardzo istotna jest ponadlokalna ranga - podkreślił Jan Szymański dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. -  Ważne aby projekty docierały do jak największej liczby osób. Szukamy projektów do wspólnych obszarów do FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza) i FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Kluczowy jest efekt, który chcemy uzyskać  - dodał.


177 mln euro dla OMGGS 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  FEnIKS) na lata 2021-2027 to następca znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Budżet Programu FENIKS dla OMGGS wynosi ponad 450 mln złotych i będzie przeznaczony na kluczowe projekty z zakresu mobilności miejskiej.


Kryteria wyborów horyzontalnych

W pierwszej części spotkania odbyła się dyskusja “Jak przygotować dobry projekt metropolitalny”. Przedstawiono metropolitalne kryteria oceny wniosków - horyzontalne (dla wszystkich projektów):

  1. Wielofunkcyjność (max 10 pkt)
  2. Komplementarność  (max 5 pkt)
  3. Pozytywny dla klimatu (max 5 pkt)
  4. Realizacja standardów OMGGS (max 5 pkt)
  • Standard minimum w integracji imigrantów
  • Standard minimum na rzecz Osób z niepełnosprawnością i otoczenia
  • Dot. węzłów integracyjnych
  • Dot. budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg

Warsztaty dla samorządowców 

Po dyskusji samorządowcy uczestniczyli w warsztatach, podczas których omówiono zakres projektów 2021-2027 oraz kryteria tematyczne; inspiracje do projektów oraz dobre praktyki, a także metropolitalne kryteria oceny fiszek projektowych. Warsztaty dotyczyły:

● usług społecznych, infrastruktury społecznej i zdrowotnej oraz migrantów;
● mobilności miejskiej;
● adaptacji do zmian klimatu i termomodernizacji.

Nabór wniosków rozpocznie się w marcu. 

 

DO POBRANIA:

>>> Prezentacja ze spotkania

 

 

  • GIWK