Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Jak tworzyć projekty kulturalne dla nowych mieszkańców?

Jak dobrze zorganizować czas wolny dla osób, które przybyły do naszych gmin z Ukrainy? Jakie są etapy, mechanizmy działania sprzyjające integracji? Tego będzie się można dowiedzieć podczas szkolenia z kompetencji wielokulturowych i tworzenia oferty dla nowych mieszkańców metropolii. Szkolenie odbędzie się 31 marca w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Udział jest bezpłatny.


Po wojennej traumie, trudach podróży i emocjach związanych z aklimatyzacją w nowym miejscu zamieszkania, uchodźcy z Ukrainy potrzebują chwili wytchnienia. Aby pomóc stworzyć dla nich profesjonalną ofertę spędzania czasu wolnego, Metropolitalna Kadra Kultury organizuje szkolenie z kompetencji wielokulturowych. Jest ono  skierowane do pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych związanych z kulturą.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in.:

  • etapy  i mechanizmy psychologiczne sprzyjające integracji,
  • przykłady dobrych praktyk w instytucjach kultury oraz  projektów integrujących osoby z doświadczeniem migracji,
  • przykłady działań włączających.

 

Szkolenie odbędzie się w czwartek,  31 marca br. w godz. 9.00-16.00 w siedzibie OMGGS przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.  Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisy >>> TU

Warsztat jest bezpłatny.

 

- Szkolenie jest przygotowane z myślą o osobach tworzących projekty w domach kultury, bibliotekach, muzeach i innych samorządowych instytucjach kultury oraz reprezentujących  organizacje pozarządowe związane z kulturą - mówi Alicja Jelińska, koordynatorka ds. kultury OMGGS. - Pierwszeństwo udziału w szkoleniach będą miały osoby reprezentujące instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie OMGGS.

 

Szkolenie poprowadzi Lena Rogowska-Lewandowska -  trenerka równościowa, facylitatorka, artystka społeczna, która przez wiele lat współtworzyła Stowarzyszenie Praktyków Kultury, zajmujące się integracją lokalnych społeczności i międzykulturowością, a obecnie jest wiceprezeską Fundacji Kultury Dialogu, zajmującą się porozumieniem i dialogiem w sferze publicznej. Od 2012 r. współpracuje z instytucjami (biznes, edukacja, kultura, organizacje pozarządowe) w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzenia działań włączających i integrujących lokalne środowiska. Jest autorką publikacji z zakresu działań na rzecz integracji i zmiany społecznej. Stworzyła m.in Równe Miasto Warszawa – model równościowej zmiany instytucji publicznych, który będzie wdrażany w warszawskich instytucjach.

 

Metropolitalna Kadra Kultury to grupa, która powstała jako odpowiedź na rekomendację uczestników Komisji Kultury OMGGS w październiku 2018 roku. Grupa służy pracownikom instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do wzajemnego informowania się o realizowanych projektach kulturalnych, możliwościach podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania dodatkowych środków na ich działalność na terenie OMGGS. W ramach działania Metropolitalnej Kadry Kultury od stycznia 2019 r. organizowane są regularnie otwarte wizyty studyjne w ośrodkach kultury w gminach wiejskich i miejskich.

  • GIWK