Co robimy?

CAMELOT

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest partnerem międzynarodowego projektu pn. CAMELOT - Miasta i Metropolie współpracujące w Europie (CAMELOT - skrót z ang. Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together).

Europa i fundusze europejskie są często postrzegane jako coś bardzo odległego, co bezpośrednio nie wpływa na życie mieszkańców europejskich miast i metropolii. Nadchodzi era „eurosceptycyzmu”, narastają wątpliwości i zastrzeżenia ludzi co do domniemanych korzyści płynących ze zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, czasem wspomagane niewłaściwym wykorzystaniem mediów i brakiem publicznej dyskusji. CAMELOT daje obywatelom szansę na spotkanie i debatę na temat tak bliski, ale często ignorowany, jakim jest współpraca na poziomie europejskim.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń dotyczącą zarządzania funduszami europejskimi i roli miast metropolitalnych w przyszłości europejskiego zarządzania, pamiętając o tym, że udział obywateli w tym procesie jest najważniejszy. Będzie to szansa dla obywateli i przyszłych pokoleń na rozwinięcie aktywnego obywatelstwa oraz silnego poczucia integracji z inicjatywami podejmowanymi na poziomie europejskim.

CAMELOT jest kontynuacją długiej współpracy między niektórymi miastami metropolitalnymi (m.in. w ramach projektu MEANING) i początkiem trwałej współpracy z nowymi partnerami.


Szczegółowe cele tego projektu to:

 1. przybliżenie Europy swoim obywatelom poprzez organizację warsztatów, seminariów i konferencji,
 2. pokazanie sposobu wykorzystania funduszy europejskich i poprawy życia mieszkańców,
 3. poprawę wykorzystania funduszy europejskich na obszarach miejskich i metropolitalnych,
 4. zwalczenie „eurosceptycyzmu”,
 5. zwiększenie świadomości na temat tożsamości europejskiej i instytucji europejskich,
 6. zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych.


Partnerzy projektu:

 • Lider: Metropolia Mediolanu (Włochy),
 • Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
 • Obszar Metropolitalny Porto (Portugalia),
 • Obszar Metropolitalny Barcelony (Hiszpania),
 • Obszar Metropolitalny Bari (Włochy)
 • Obszar Funkcjonalny Stuttgartu (Niemcy),
 • Zagrzeb (Chorwacja),
 • Ryga (Łotwa)
 • Craiova (Rumunia),
 • Fundacja ALDA (Francja)

 

Projekt CAMELOT dobiegł końca. Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym zawierającym szczegółowe podsumowanie działań podjętych w ramach projektu:

 

Czytaj także:

>>> CAMELOT EU

>>> Projekt CAMELOT - o Europie dla Europejczyków

>>> O pomocy dla Ukrainy na spotkaniu projektu CAMELOT

 • GIWK