Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

O pomocy dla Ukrainy na spotkaniu projektu Camelot

Lepsze wykorzystanie funduszy europejskich, zwiększenie udziału obywateli w decyzjach publicznych, ale przede wszystkim bieżąca sytuacja związana z wojną na Ukrainie – to główne tematy międzynarodowego spotkania projektu CAMELOT, które odbyło się 28 i 29 marca w Barcelonie. W ramach projektu współpracuje 9 europejskich metropolii – w tym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

 

W siedzibie Metropolii w Barcelonie 28 i 29 marca odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu CAMELOT. Przedstawiciele 9 metropolii europejskich wymieniali się dobrymi praktykami i rozmawiali m.in. o:
• ankiecie badającej świadomość Europejczyków na temat projektów współfinansowanych przez UE,
• działaniach ukierunkowanych na wykorzystanie wodoru („Model Region Green Hydrogen” w regionie Stuttgartu/Badenia-Wirtembergia),
• planie działań na rzecz zrównoważenia energetycznego (SECAP) opracowanego przez miasto Zagrzeb,
• projekcie „POCITYF” przedstawionego przez Metropolitalne Miasto Bari, który ma na celu lepsze zarządzanie zużyciem energii,
• inicjatywie „ESMARTCITY”, która zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnej wymianie najlepszych praktyk z innymi miastami (Mediolan),
• projekcie „SWITCH TO INNOVATION” zakładającym innowacyjność cyfrową i dostępność technologii w mieście Valongo,
• projekcie „GAVIUS”, który zwiększa wykorzystanie sztucznej inteligencji do angażowania obywateli w usługi świadczone na przykład przez administrację publiczną (miasto Gavà).

 

Dwudniowe spotkanie w Barcelonie to również interaktywne warsztaty, a także wykład OMGGS nt. wojny na Ukrainie. Prezes Zarządu Michał Glaser opowiadał o zaangażowaniu mieszkańców i samorządów w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a także o spotkaniu burmistrzów z całej Europy i ich apelu do rządów i Komisji Europejskiej o zaprzestanie stosunków handlowych z Rosją i Białorusią oraz pomocy Ukrainie.

 

Projekt CAMELOT - Miasta i Metropolie współpracujące w Europie (CAMELOT - skrót z ang. Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together) wystartował w 2019 r. Partnerami projektu obok OMGGS są także: Metropolia Mediolanu (Włochy), Obszar Metropolitalny Porto (Portugalia), Obszar Metropolitalny Barcelony (Hiszpania), Obszar Metropolitalny Bari (Włochy), Obszar Funkcjonalny Stuttgartu (Niemcy), Zagrzeb (Chorwacja), Ryga (Litwa), Craiova (Rumunia) oraz Fundacja ALDA (Francja).

 

 

  • GIWK