Metropolitalne wiadomości

aktualności

Projekt CAMELOT - o Europie dla Europejczyków


Angażowanie mieszkańców w działania europejskie, lepsze wykorzystywanie funduszy europejskich, zwiększanie świadomości nt. działalności instytucji unijnych, walka z eurosceptycyzmem - to tylko niektóre cele międzynarodowego projektu CAMELOT, w ramach którego współpracuje 9 europejskich metropolii - w tym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.Projekt CAMELOT - Miasta i Metropolie współpracujące w Europie (CAMELOT - skrót z ang. Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together) wystartował w 2019 r. Partnerami projektu obok OMGGS są także: Metropolia Mediolanu (Włochy), Obszar Metropolitalny Porto (Portugalia), Obszar Metropolitalny Barcelony (Hiszpania), Obszar Metropolitalny Bari (Włochy), Obszar Funkcjonalny Stuttgartu (Niemcy), Zagrzeb (Chorwacja), Ryga (Litwa), Craiova (Rumunia) oraz Fundacja ALDA (Francja).


- Jesteśmy Europejczykami i to my decydujemy, w jakiej Europie żyjemy oraz jaka będzie jej przyszłość. Wciąż niewielu mieszkańców Unii Europejskiej ma tę świadomość, czego efektem jest m.in.eurosceptycyzm, który po Brexicie jeszcze przybrał na sile. Mamy nadzieję, że współpraca z innymi metropoliami w ramach projektu da nam szersze spojrzenie na to, jak zbliżyć Unię Europejską obywatelom - mówi Aleksandra Fijałkowska, koordynatorka projektu CAMELOT w OMGGS. - Będziemy się wymieniać doświadczeniami i czerpać inspiracje, jak zwiększyć właściwe wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach miejskich i metropolitalnych.


CAMELOT daje mieszkańcom Trójmiasta, Stuttgartu, Mediolanu czy Barcelony  szansę na spotkania i dyskusje m.in. także o tym,  jaki wpływ mogą mieć obywatele europejskich metropolii na zarządzanie Unią Europejską. Oprócz tego podczas seminariów i warsztatów mieszkańcy dowiadują się, jaka jest struktura UE, jak służy mieszkańcom, gdzie w najbliższym otoczeniu widać efekty jej działania i w jakich sprawach można się zwrócić do unijnych instytucji.


Wiosną w ramach programu CAMELOT odbędzie się cykl 9 warsztatów dla mieszkańców powiatów OMGGS na temat Planu Zrównoważonej Mobilności (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). Plan ma zapewnić mieszkańcom metropolii sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. Uczestnicy warsztatów będą dyskutować o tym, jak w naszym regionie powinien być zorganizowany transport publiczny, drogowy, ruch pieszy i rowerowy oraz jaka powinna być polityka parkingowa.

Szczegółowe cele projektu CAMELOT to:

  • przybliżenie Europy swoim obywatelom poprzez organizację warsztatów, seminariów i konferencji,
  • pokazanie sposobu wykorzystania funduszy europejskich i poprawy życia mieszkańców,
  • poprawę wykorzystania funduszy europejskich na obszarach miejskich i metropolitalnych,
  • zwalczenie „eurosceptycyzmu”,
  • zwiększenie świadomości na temat tożsamości europejskiej i instytucji europejskich,
  • zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych.


Projekt CAMELOT wystartował w 2019 roku. Potrwa do końca 2022 r.

  • GIWK