Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to stowarzyszenie samorządowe, które powstało 15 października 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Akt założycielski podpisało 28 samorządów. Dzisiaj skupiamy 61 miast, gmin i powiatów, obejmujących powierzchnię 1/3 województwa pomorskiego, na której mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. 

 

 

 

OMGGS opiera się na dobrowolnej współpracy i dążeniu do tego, by Pomorze było dobrym miejscem do nauki, pracy, życia, wychowywania dzieci oraz silnym gospodarczo i konkurencyjnym dla innych regionów w Polsce i na świecie.

Działamy w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

>>>Projekty OMGGS

 

 

>>>Sprawozdanie z działalności 2023

>>>Sprawozdanie z działalności 2022

>>>Sprawozdanie z działalności 2021

>>>Sprawozdanie z działalności 2020

>>>Sprawozdanie z działalności 2019

  • GIWK