Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to stowarzyszenie 59 gmin, miast i powiatów, w których mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Swoją działalność rozpoczęliśmy 15 września 2011 roku.

Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców. Chcemy, by nasza metropolia rozwijała się gospodarczo i społecznie i mogła konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie. Działamy w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Od 2015 roku OMGGS jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarządzamy funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

 

 

  • GIWK