Co robimy?

Co robimy?

Codzienna praca OMG-G-S odbywa się poprzez spotkania komisji tematycznych, które zajmują się omawianiem i realizacją konkretnych projektów – jak np. wspólne zakupy towarów i usług, czy przygotowywanie planów rozwojowych i inwestycyjnych, obejmujących teren kilku samorządów.

Kluczowym elementem współpracy jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przedsięwzięć wykonywanych przez samorządy, zasad udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansowej, itp.

Od lutego 2014 r. biuro Stowarzyszenia pełni rolę sekretariatu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 14 września 2015 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie powierzenia nam funkcji Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym zostaliśmy partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w realizacji mechanizmu ZIT. Wzięliśmy współodpowiedzialność za inwestycje o wartości ok. 1 miliarda złotych. W imieniu Stowarzyszenia porozumienie podpisał prezes zarządu Paweł Adamowicz oraz wiceprezesi Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski.

Biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pełniące rolę sekretariatu ZIT, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.