Metropolitalne wiadomości

aktualności

Tripolis - metropolia wspiera przedsiębiorców

Metropolia wspiera przedsiębiorców. To dla nich OMGGS realizuje program współpracy parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości — Tripolis. W ramach programu Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia oraz Fundacja Gospodarcza świadczą profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorców. Kolejne  usługi zostaną wkrótce  uruchomione w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powstaje też platforma informatyczna dla firm.

W ramach projektu Tripolis przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 10 specjalistycznych usług. Do tej pory uruchomiono 6 z nich. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zgłoszą się do PPNT Gdynia mają do wyboru:

 • Design Management - usługi od koncepcji do wdrożenia,
 • Usługi w zakresie prawa własności intelektualnej,
 • Bio Laboratorium - usługi laboratoryjne w zakresie analizy chemicznej.

Z kolei Fundacja Gospodarcza z Gdyni oferuje:

 • Multimedialne Centrum HR - usługę doradczą dla firm z obszaru miękkiego HR, 
 • Social Media Planner - usługi w zakresie strategii funkcjonowania firmy w social mediach,
 • Centrum Innowacyjnych Rozwiązań - usługa w zakresie inicjowania współpracy między firmami.

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców wkrótce zaoferuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Usługi w PPNT Gdynia

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług Design Management otrzymują kompleksowe wsparcie - od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt lub usługę, aż do momentu ich wprowadzenia na rynek. Doradcy przeprowadzają analizę potrzeb klientów i trendów na rynku, a następnie pomagają w tworzeniu koncepcji produktu lub usługi, zbudowaniu prototypu, przetestowaniu go i wprowadzeniu na rynek. Możliwe jest zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu.  Doradztwo wykorzystuje metodologię design thinking, która bazuje na badaniu i zrozumieniu potrzeb klienta.

Fot. PPNT Gdynia

Usługi w zakresie prawa własności intelektualnej obejmują m.in. doradztwo dotyczące rozwiązań patentowych. Przedsiębiorca dowie się np., czy jego rozwiązanie techniczne można opatentować, czy na rynku istnieją już podobne produkty chronione przez patent oraz co patentuje konkurencja. Może też skorzystać ze szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, stosowanego na potrzeby nowych technologii, jak np. ochrona prawna programów komputerowych, aplikacji mobilnych, prawo autorskie w mediach społecznościowych i internecie.

Bio Laboratorium z kolei oferuje klientom doradztwo realizowane na bazie sprzętu laboratoryjnego znajdującego się w PPNT Gdynia. Zespół ekspertów przygotowuje analizy z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i chemii. Badania te znajdują zastosowanie m.in. w kontroli jakości produktów, analizie surowców, analizie zanieczyszczeń.

- Do każdego zlecenia dobieramy indywidualne analizy jakościowe i ilościowe  związków metodą chromatografii gazowej (GC i GC-MS) i cieczowej (HPLC) - mówi dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra, kierowniczka laboratorium w PPNT Gdynia. - Nasi eksperci przygotowują raport zawierający wyniki analizy wraz z rekomendacją dotyczącą kolejnych etapów prac.

Fot. PPNT Gdynia

Do października 2021 r. pory z usług świadczonych przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia skorzystało 18 przedsiębiorców m.in. z branży browarniczej i kreatywnej. 

Multimedialne Centrum HR

Przedsiębiorcy mogą też korzystać z usługi doradczej pn. Multimedialne Centrum HR. Fundacja Gospodarcza w ramach tej usługi oferuje m.in. analizę potencjału pracowniczego z wykorzystaniem metody Thomas International do badania predyspozycji zawodowych. Metoda ta wykorzystywana jest zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników, jak i rozwoju obecnie zatrudnionych. Możliwe jest również przeprowadzenie audytu zespołu. Realizacja usług odbywa się w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości lub za pomocą platformy zoom.

Oprócz tego Fundacja Gospodarcza oferuje dwa rodzaje usług:

 • Social Media Planner - doradztwo w zakresie strategii funkcjonowania firmy w mediach społecznościowych,
 • Centrum Innowacyjnych Rozwiązań - usługa polega na inicjowaniu współpracy między firmami w celu znalezienia ich wspólnych potrzeb oraz wypracowania innowacyjnych rozwiązań, na które istnieje popyt.

Platforma informatyczna dla firm

Trwają prace nad zaprojektowaniem, stworzeniem i wdrożeniem platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów w ramach projektu Tripolis.

Dzięki platformie przedstawiciele biznesu będą mogli w jednym miejscu znaleźć ofertę wsparcia, udzielanego przez partnerów projektu - począwszy od specjalistycznych usług, przez organizowane szkolenia i konferencje, po informacje o dostępności powierzchni biurowych czy sal konferencyjnych. Szacuje się, że z funkcjonalności platformy informatycznej skorzysta co najmniej pół tysiąca firm.

Do końca roku zostanie uruchomiona strona www.tri-polis.pl, a cała platforma  będzie gotowa w 2022 r.

Usługi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
W ramach programu Tripolis zostaną również  uruchomione  4 usługi w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym:

 • Laboratorium Wdrożeniowe  „Od prototypu do produktu” - doradztwo w zakresie przeprowadzenia firmy przez proces prototypowania i wdrożenia produktu (rozwiązania/projektu technologicznego lub naukowego) na rynek,
 • Open-up - doradztwo w  procesie wdrożenia pomysłu i doborze  narzędzi służących jego rozwojowi,
 • Okno na świat Online - usługa ma na celu dobór szkolenia odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa, w którym pracownicy będą mieli możliwość uczestniczyć online, bez konieczności pokonywania barier geograficznego położenia,
 • Global Team Lab - usługa oparta będzie na pozyskiwaniu partnerów do zespołów badawczych oraz integracji regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, środowiska naukowego z podmiotami zagranicznymi.

Zakłada się, że z usług oferowanych przez PPNT Gdynia, Fundację Gospodarczą i PSSE ma skorzystać co najmniej 100 pomorskich firm.

Gdzie mogą zgłaszać się firmy zainteresowane usługami Tripolis?

Specjalistyczne usługi doradcze są oferowane przedsiębiorcom na zasadach rynkowych. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się bezpośrednio do partnerów w projekcie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% w ramach systemu SPEKTRUM, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Program Tripolis jest realizowany w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i dofinansowany ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego RPO 2014-2020 (RPO WP). Projekt potrwa do połowy 2022 r.

 • GIWK