Co robimy?

Transport i mobilność

Na transport i mobilność przeznaczona jest większość środków ZIT pochodzących z Regionalnego Program Operacyjnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którymi zarządza OMGGS.

WĘZŁY PRZESIADKOWE

Flagowym przedsięwzięciem jest budowa 26 węzłów przesiadkowych. Wartość wszystkich inwestycji to 750 mln zł z czego 330 mln zł to dofinansowanie z UE. Budowane w 20 miastach i gminach Pomorza centra przesiadkowe mają zachęcić mieszkańców metropolii do korzystania z transportu zbiorowego. Łącznie przy 26 węzłach dostępnych będzie ok. 3000 miejsc postojowych dla samochodów oraz ok. 2500 miejsc dla rowerów, a także nowe zatoki autobusowe, drogi dojazdowe, w tym ponad 100 km dróg rowerowych. W ramach inwestycji transportowych modernizowane są również dworce i przystanki kolejowe. Kupowane są nowe autobusy, trolejbusy i tramwaje.

Ze środków RPO finansujemy 24 zintegrowane węzły przesiadkowe, a dodatkowe 2 (węzeł Chylonia oraz węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko w Gdańsku) powstają dzięki dofinansowaniu ze środków POIiŚ.

Oddaliśmy już ponad połowę z zaplanowanych węzłów integracyjnych: Gołubie w Stężycy, Gościcino w gminie Wejherowo, węzły w Kartuzach, Redzie, Nowym Dworze Gdańskim, Sierakowicach, Pszczółkach, Pucku, Somoninie, Tczewie, Wejherowie, węzeł Cieplewo w gminie Pruszcz Gdański, Rębiechowo w zakresie będącym po stronie Gminy Miasta Gdańska oraz węzeł Ujeścisko w Gdańsku. Na ukończeniu są węzły integracyjne w Sopocie, Żukowie oraz Pruszczu Gdańskim.

Intensywne prace trwają przy budowie tunelu pod torami w Rumi Janowie. Zakończono budowę kluczowego elementu węzła Gdynia-Chylonia, czyli parkingu podziemnego. Gotowa jest również sieć trakcyjna dla trolejbusów oraz nowe oświetlenie.

Sukcesywnie przekazywane są kolejne odcinki dróg rowerowych budowanych jako trasy dojazdowe do węzłów w Gdańsku Głównym i Gdańsku Wrzeszczu oraz przystanków SKM i PKM. Nowe połączenia dla rowerzystów powstały w ciągach gdańskich ulic: Podwale Przedmiejskie etap III (Skrzyżowanie z ul. Łąkową), ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. Słowackiego, wzdłuż ul. Dmowskiego od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz oraz wzdłuż al. Grunwaldzkiej - strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej. W przygotowaniu są kolejne trasy.

Kontynuowane są prace projektowe dla węzła integracyjnego Gdańsk Główny i węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

NOWY TABOR I REMONTY PERONÓW

Uzupełnieniem inwestycji transportowych jest zakup nowego taboru. W Gdyni do eksploatacji zostało włączonych 55 autobusów (32 przegubowe i 23 standardowe), 30 trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych), zmodernizowano także 21 trolejbusów. W Gdańsku w 2020 r. zakończyła się dostawa 15 tramwajów dwukierunkowych o łącznej pojemności 3210 osób.

W ramach działań poprawiających dostępność oraz komfort podróży komunikacją publiczną modernizowanych jest 8 przystanków Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdańsku, Gdyni i Rumi. Dotychczas zakończono prace w Rumi Janowie, Gdyni Chyloni (peron nr 1) oraz Gdyni Redłowie. Dodatkowo gruntowny remont przejdzie Dworzec Podmiejski w Gdyni, gdzie powstanie Centrum monitoringu, a peron nr 1 SKM przystosowany zostanie do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej IVA, finansowanego z POIiŚ zakończyła się budowa linii tramwajowej w al. Pawła Adamowicza oraz przebudowa linii na Stogach.

Do tej pory zbudowano i zmodernizowano 5,5 km z planowanych 7,5 km linii tramwajowej. Trwa budowa 2- kilomewtrowego odcinka linii tramwajowej tzw. Nowej Warszawskiej - od Węzła Havla do Pętli Tramwajowej Ujeścisko. Na trasie powstaną 4 przystanki tramwajowe. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa.

GPKM obejmuje również montaż nowych wiat przystankowych w 64 lokalizacjach, 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej. Wybudowano 2 obiekty park&ride dla 172 samochodów oraz 2 obiekty bike&ride dla 42 rowerów. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 r.

SYSTEM MEVO 2.0.

Tuż po wypowiedzeniu umowy niesolidnemu wykonawcy Mevo pod koniec października 2019 r., zespół projektowy złożony z oficerów rowerowych z Trójmiasta i Tczewa, prawników i specjalistów ds. zamówień publicznych, rozpoczął prace nad założeniami nowego systemu Mevo 2.0.

Czytaj więcej na temat Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo >>>

BYPAD i wytyczne dla polityki rowerowej, centrum kompetencji

W 14 gminach uczestniczących w projekcie Mevo  został przeprowadzony audyt polityki rowerowej oparty o europejską metodologię BYPAD (Bicycle Policy Audit). Na podstawie audytu powstał raport z certyfikacji polityki rowerowej.

Równolegle z audytem BYPAD powstały wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg OMGGS - czyli zestaw najlepszych praktyk w zakresie tworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rowerowej.

Czytaj więcej na temat diagnozy polityki rowerowej BYPAD >>>

DROGI DOJAZDOWE DO OBWODNICY METROPOLITALNEJ

Pomorskie samorządy zadeklarowały współpracę prawno-planistyczną i projektową przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta (OMT). Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Żukowie. Samorząd województwa uwzględnił projektowany przebieg Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w już istniejącym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 oraz w stanowiącym jego część Planie Zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcję przebiegu następujących odcinków dróg: węzeł Wysoka z węzłem Chwaszczyno, węzeł Matarnia - Port Lotniczy z węzłem Miszewo, węzeł Glincz z miejscowością Borkowo, węzeł Żukowo z węzłem Gdańsk Karczemki. List intencyjny przewiduje utworzenie zespołu, który do końca roku wypracuje rozwiązania dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również wskazania źródeł ich finansowania.

MOBILNA METROPOLIA

Od 2019 r. OMGGS pracuje nad  Planem Zrównoważonej Mobilności dla metropolii (SUMP). Komisja Europejska zamierza wymagać, aby takie plany powstały w każdej gminie, która będzie ubiegać się o dotacje w nowej perspektywie unijnej. Metropolitalny dokument będzie zawierał działania dot. polityki transportowej, ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością. Jego ukończenie planowane jest na koniec 2021 r.

Czytaj więcej na temat Planu Zrównoważonej Mobilności SUMP >>>

BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW METROPOLII

W październiku 2020 r. po raz pierwszy w historii Obszaru Metropolitalnego przeprowadzone zostało badanie zachowań transportowych mieszkańców. Jest to największe z dotychczas realizowanych w metropolii badań. Wzięło w nim udział 5000 mieszkańców, którzy odpowiadali na pytania związane m.in. z codziennymi podróżami i wykorzystywanymi środkami transportu, oczekiwaniami wobec metropolitalnej komunikacji czy wizją metropolitalnego transportu za 20 lat.

Zobacz raport “Zachowania  transportowe mieszkańców OMGGS” >>>

PRZEDŁUŻENIE PKM NA POŁUDNIE

Pomorze to jedyne w Polsce województwo, w którym powstała nowa linia kolejowa - tzw. Pomorska Kolej Metropolitalna.  PKM Południe będzie kolejną nitką linii PKM, prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a następnie połączenia jej zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).
W marcu 2021 r. wybrano wykonawcę Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ), które uwzględni aspekty techniczne, środowiskowe i finansowe planowanej inwestycji oraz pozwoli na wskazanie jednego korytarza transportowego, dla którego sporządzane zostaną warianty realizacji. Opracowanie tej dokumentacji przez spółkę PKM (do końca 2023 r.) pozwoli na rozpoczęcie fazy projektowej dla „PKM Południe” w nowej perspektywie unijnej.

Czytaj więcej:  Wykonawca STEŚ dla projektu PKM Południe wybrany >>>

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

RiConnect -  to pierwszy w UE projekt URBACT realizowany przez władze metropolitalne 8 europejskich metropolii: OMGGS, Krakowa, Paryża, Barcelony, Thessalonik, Amsterdamu, Manchesteru i Porto. Celem projektu  jest zaproponowanie rozwiązań, które usprawnią transport publiczny i wesprą mobilność mieszkańców metropolii.  W ramach projektu powstaje Plan Mobilności dla Półwyspu Helskiego. Prace koordynuje biuro OMGGS. Chcemy znaleźć najlepsze alternatywy dla komunikacji samochodowej, wykorzystać już istniejące zasoby i tak je rozwinąć, aby dotarcie na Półwysep Helski i podróżowanie po nim było przyjazne dla mieszkańców, turystów i środowiska.

Czytaj więcej na temat RiConnect i planu mobilności dla Półwyspu Helskiego >>>

Liquid Energy - to projekt realizowany we współpracy z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetem w Rostocku, Akademią Morską w Szczecinie, Towarzystwem Krzewienia Wiedzy o Morzu w Szczecinie oraz PNT w Kłajpedzie. OMGGS pracuje m.in. nad analizami wykorzystania skroplonego biogazu i gazu ziemnego, jako (bio-)LNG, do produkcji czystej energii elektrycznej i paliwa na potrzeby Żeglugi Gdańskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Czytaj więcej na ten temat: Liquid Energy - metropolia stawia na skroplony biogaz >>>

  • GIWK