Metropolitalne wiadomości

aktualności

Węzeł komunikacyjny Sopot Kamienny Potok gotowy

Zakończyła się budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi. To kolejny węzeł który powstał dzięki współpracy metropolitalnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO) na lata 2014-2020. Ze środków RPO i POIiŚ metropolitalne samorządy finansują budowę 26 węzłów przesiadkowych.

Fot. UM Sopot

Budowa węzła integracyjnego w Kamiennym Potoku ma na celu usprawnienie transportu zbiorowego. Jest wygodnie, bezpiecznie i estetycznie.

W ramach inwestycji powstały:

  • pętla autobusowa Sopot Kamienny Potok,
  • dwa ronda w ciągu ul. Wejherowskiej,
  • miejsca postojowe w pobliżu stacji SKM,
  • nowe drogi rowerowe w ciągu al. Niepodległości i ul. Wejherowskiej.

Przebudowano też m.in.:

  • chodniki i jezdnie
  • skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Malczewskiego,
  • drogę rowerową na ul. Armii Krajowej, gdzie również powstały wyniesione skrzyżowania.

Zadbano także o potrzeby osób z niepełnosprawnościami budując podwyższone chodniki na przystankach i płytki prowadzące.

Bezpiecznie i zielono

Dodatkowo w ostatnim czasie wykonano nową nawierzchnię na odcinku al. Nieodległości, który nie był objęty projektem unijnym, między skrzyżowaniem z ul. 23 Marca a Armii Krajowej.

Po przebudowie ulic i chodników nasadzono 66 drzew, 47 tys. krzewów i bylin oraz założono 10 tys. m kw. trawników. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową i wybudowano 3 podziemne zbiorniki retencyjne, co pozwoliło na usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych i zminimalizowało możliwość lokalnych podtopień w przypadku wystąpienia intensywnych opadów.

Unijne dofinansowanie

Koszt projektu to ok. 30 mln zł, z czego ok. 19,5 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto, na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej objętej inwestycją pn. „Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie” zostały przeznaczone środki pochodzące z projektu: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopot, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

26 metropolitalnych węzłów przesiadkowych

Ze środków RPO finansujemy 24 zintegrowane węzły przesiadkowe, a dodatkowe 2 (węzeł Chylonia oraz węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko w Gdańsku) powstają dzięki dofinansowaniu ze środków POIiŚ.

Oddaliśmy już ponad połowę z zaplanowanych węzłów integracyjnych: Gołubie w Stężycy, Gościcino w gminie Wejherowo, węzły w Kartuzach, Redzie, Nowym Dworze Gdańskim, Sierakowicach, Pucku, Somoninie, Tczewie, WejherowiePruszczu Gdańskim, Pszczółkach i Cieplewie, Rębiechowie w zakresie będącym po stronie Gminy Miasta Gdańska oraz węzeł Ujeścisko w Gdańsku.

Na ukończeniu jest węzeł integracyjny w Żukowie. Intensywne prace trwają przy budowie tunelu pod torami w Rumi Janowie. Zakończono budowę kluczowego elementu węzła Gdynia Chylonia, czyli parkingu podziemnego. 

  • GIWK