Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Metropolia stawia na węzły

Mieszkańcy Pucka, okolic i całej metropolii mogą szybciej i wygodniej podróżować. Więcej osób może zrezygnować z samochodów i przesiąść się do komunikacji publicznej. Dzięki funduszom europejskim zakończyła się budowa węzła integracyjnego w Pucku. Jest on częścią dużego projektu budowy 26 węzłów integracyjnych na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Uroczyste otwarcie węzła odbyło się w czwartek 16 lipca.

W uroczystym otwarciu węzła integracyjnego w Pucku wzięli udział pomorscy samorządowcy, m. in. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, Piotr Kozakiewicz, przewodniczący Rady Miasta Puck, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski, senator RP, Tomasz Herrmann wicestarosta pucki, Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa.

- Takie inwestycje jak węzły transportowe są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na korzystanie z różnych środków transportu. Mieszkańcy Pucka i okolicznych miejscowości mogą szybko się przesiadać do pociągów, autobusów i bez problemu dojeżdżać każdego dnia do pracy. Węzeł w Pucku jest częścią dużego projektu budowy 26 węzłów integracyjnych. Dzięki temu, że jesteśmy w UE, możemy zasilać finansowo takie inwestycje – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Inwestycja obejmowała nie tylko budowę samego węzła przesiadkowego, ale także przebudowę i budowę dróg dojazdowych. Wybudowano także ścieżkę oraz miejsca postojowe dla rowerów, zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowej, wiaty przystankowe dla przesiadających się osób oraz miejsca postojowe dla autobusów. Łączna pojemność parkingowa wynosi 139 pojazdów, w tym 101 miejsc dla samochodów osobowych typu „park&ride”, 3 miejsca typu „kiss&go”, 9 miejsc dla niepełnosprawnych, 14 stanowisk TAXI i 5 stanowisk parkingowych dla autobusów komunikacji zbiorowej.

- Węzeł stworzony za kwotę prawie 11 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym prawie 7 mln zł. I wkładzie własnym miasta 4 mln zł. Dodatkowa ścieżka rowerowa, ponad 100 miejsc parkingowych, monitoring, nowe oświetlenie, bezpiecznie i komfortowo. Miejsce stworzone po to, by korzystać z transportu zbiorowego, żeby zostawiać tu swoje auta. Miejsce nie tylko dla pucczan, ale całej ziemi puckiej – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

 

WĘZEŁ PRZESIADKOWY W LICZBACH

3 zatoki autobusowe
139 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, 3 miejsca typu kiss&go
23 miejsca dla rowerów
12 miejsc dla taksówek
68 drzew
824 posadzonych krzewów iglastych i liściastych,
11 ławek
8 totemów informacyjnych dla pasażerów
16 kamer monitoringu


 

O PROJEKCIE I WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ

Całkowita wartość inwestycji to ponad 10,9 mln zł, z czego 6,8 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był od maja 2018 roku, a jego celem jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Projekt „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” powstał dzięki OMGGS w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Do tej pory ukończono budowę węzłów w Gołubiu, Rębiechowie, Sierakowicach, Nowym Dworze Gdańskim, Redzie, Gościcinie Wejherowskim, Pruszczu Gdańskim, Pszczółkach, Cieplewie i Kartuzach.

- Węzeł w Pucku został zrealizowany w oparciu o metropolitalne standardy wizualne dla węzłów integracyjnych, które powstały w biurze OMGGS we współpracy z samorządami. Naszym celem było to, żeby wszystkie węzły w metropolii zachowały spójność architektoniczną i były jak najwyższej jakości. Standardy precyzyjnie opisują wygląd poszczególnych elementów węzła, to m.in. wiaty przystankowe, czy stojaki rowerowe – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, zastępca dyrektora OMGGS.

- Dzięki współpracy metropolitalnej Miasto Puck może rozwijać się infrastrukturalnie realizując projekty ZIT-owskie: budowy węzła integracyjnego, rewitalizacji centrum Pucka, termomodernizację budynków MOKSiR i Urzędu Miasta. Jesteśmy także częścią wspólnych pomysłów. Współdziałamy w programach społecznych i kulturalnych. Wspólne pomysły, projekty i działania mają sens, potrzebujemy siebie nawzajem – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

 

Dzięki współpracy metropolitalnej i dotacjom unijnym, w Pucku za 7,4 mln zł (3,2 mln zł z UE) przeprowadzono termomodernizację 2 budynków - Urzędu Miasta i MOSIR oraz za 12 mln zł (4,3 mln zł z UE) rewitalizację Centrum Pucka, w ramach której powstało m.in. Puckie Centrum Wsparcia, remontowanych jest 10 budynków komunalnych i 20 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz odnawiane są 3 skwery. Dodatkowo powiat pucki na terenie miasta przeprowadza modernizację energetyczną 4 budynków - 3 szkół i DPS-u. W sumie dofinansowanie unijne projektów realizowanych w ramach ZIT w Pucku wynosi ponad 15 mln zł.  W ramach mechanizmu ZIT, OMGGS realizuje prawie 180 różnych projektów o łącznej kwocie dofinansowania 1,1 mld zł.

  • GIWK