Metropolitalne wiadomości

aktualności

Otwarcie pierwszego węzła integracyjnego w Gołubiu
Zakończyła się budowa pierwszego węzła integracyjnego w Gołubiu, gmina Stężyca. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na działce wokół starego dworca w Gołubiu stworzona została nowa przestrzeń publiczna. Dzięki inwestycji mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieli dogodne warunki, sprzyjające korzystaniu z komunikacji zbiorowej.  Zrealizowane przedsięwzięcie zintegrowało istniejącą sieć komunikacyjną łącząc linię kolejową 201 (Gdynia – Kościerzyna) z drogą powiatową oraz siecią ścieżek rowerowych.

W ramach inwestycji zbudowano 17 km ścieżek rowerowych zapewniających dogodny dojazd do węzła mieszkańcom miejscowości: Stężyca, Szymbark oraz Zgorzałe. Przy dworcu kolejowym ustawiono 96 szt. stojaków rowerowych. Powstał parking z 23 miejscami dla samochodów osobowych, przystanek autobusowy z wiatą dla oczekujących pasażerów i miejscem postojowym dla autobusu, utwardzono chodniki i place, ustawiono toaletę modułową oraz zamontowano oświetlenie. Węzeł wyposażono w obiekty małej architektury oraz przystosowano architektonicznie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Częścią inwestycji jest również kładka widokowa, dzięki której można podziwiać piękny widoki Kaszub.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 mln zł, projekt otrzymał dofinansowanie ze środki UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego, w wysokości 3,6 mln zł.
Otwarcie węzła integracyjnego w Gołubiu odbędzie się 26 października 2017 r.

Widząc duży potencjał w zrealizowanej inwestycji władze Gminy Stężyca zamierzają w przyszłości rozbudować węzeł o dużo większą liczbę miejsc parkingowych dla samochodowych. W tym celu podjęte zostały działania mające na celu pozyskanie dodatkowego terenu, będącego własnością PKP. Jest to istotne również ze względu na plany inwestycyjne Polskich Linii Kolejowych, które przymierzają się do elektryfikacji linii 201 oraz modernizacji 33 stacji i przystanków pomiędzy Kościerzyną a Gdynią.  • GIWK