Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Powstaje plan mobilności dla Półwyspu Helskiego

Półwysep Helski potrzebuje nowych rozwiązań komunikacyjnych. Wie o tym każdy mieszkaniec i turysta, który próbował dotrzeć latem do którejś z leżących na mierzei miejscowości. Jak sprawić, aby ta podróż była szybka, bez korków, przyjemna, bezpieczna i przyjazna środowisku? Nad odpowiedzią na to pytanie pracuje zespół, który w ramach międzynarodowego projektu RiConnect tworzy plan mobilności dla Półwyspu Helskiego. Prace koordynuje Biuro Obszaru Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS).

Nerwy, strata czasu w ciągnących się kilometrami korkach – jeśli jedziemy autem. Tłok w autobusach i pociągach – jeśli wybraliśmy transport publiczny. Z tym często wiąże się w sezonie letnim podróż na Półwysep Helski. Tracą na tym mieszkańcy żyjący z turystyki, bo wielu letników wybiera inne, lepiej skomunikowane  miejscowości. Tracą miejscowi, którzy w sezonie letnim nie mogą wydostać się z półwyspu. Tracą też turyści, którzy - nie mając atrakcyjnej oferty transportu zbiorowego - decydują się na podróż autem i dojazd na Hel zakorkowanymi drogami. Cierpi też nasze otoczenie, bo spaliny zatruwają środowisko.

Z takimi i podobnymi problemami boryka się wiele europejskich miast. Z myślą o ich mieszkańcach powstał projekt RiConnect, realizowany przez 8 europejskich metropolii: OMGGS, Kraków, Paryż, Barcelonę, Thessaloniki, Amsterdam, Manchester i Porto.

- Celem projektu RiConnect  jest zaproponowanie rozwiązań, które usprawnią transport publiczny i wesprą mobilność mieszkańców metropolii – mówi Karolina Orcholska, koordynatorka projektu z OMGGS. - W ramach projektu powstaje plan mobilności dla Półwyspu Helskiego. Chcemy znaleźć najlepsze alternatywy dla komunikacji samochodowej, wykorzystać już istniejące zasoby i tak je rozwinąć, aby dotarcie na Półwysep Helski i podróżowanie po nim było przyjazne dla mieszkańców, turystów i środowiska.

 

Plan mobilności dla Półwyspu Helskiego. Samochód zostaw w domu

Nad planem pracuje Lokalna Grupa Robocza, w skład której wchodzą: przedstawiciele samorządowców m.in. z powiatu puckiego, Pucka, Władysławowa, Helu, Jastarni oraz przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i spółki InnoBaltica.

- Do współpracy zostali również zaproszeni przedstawiciele organizacji turystycznych, a w kolejnych etapach będziemy chcieli zaangażować zarządców dróg, zarządców i operatorów transportu zbiorowego, przedstawicieli lokalnego biznesu i przede wszystkim mieszkańców - dodaje Karolina Orcholska.

Duże nadzieje w projekcie RiConnect pokładają władze Władysławowa:

- Liczymy na to, że plan mobilności naturalnie zniweluje zakorkowane drogi, wyprowadzając uczestników ruchu samochodowego na inne formy aktywności komunikacyjnej - mówi Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa. - Pomóc w tym może zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego poprzez uruchomienie np. szybkiej kolei plażowej lub sprawnego połączenia wewnątrzmetropolitalnego, uruchomienie systemu transportu wodnego, wprowadzenie innych, uzupełniających form dla transportu, szczególnie tych opartych o elektromobilność, a wreszcie wypracowanie nowego myślenia o Półwyspie Helskim i odejście od przyzwyczajeń na rzecz świadomego planu mobilności.

Grupa tworząca plan mobilności dla Półwyspu Helskiego zamierza wypracować taką ofertę transportu lokalnego, która sprawi, że mieszkańcy zostawią auta w garażach.

- Planujemy wypracować takie rozwiązania komunikacyjne, aby mieszkaniec czy turysta, chcąc przemieścić się na mierzei z punktu A do punktu B, pomyślał: „moją jedyną opcją nie jest samochód, mogę wybrać rower, autobus albo pociąg, mogę też pójść pieszo, jeśli potrzebuję spaceru, czuję się bezpiecznie, a do celu dotrę komfortowo, bez obawy o swoje zdrowie i czas stracony w korkach” - dodaje Karolina Orcholska.

 

Plan URBACT stawia na ludzi, a nie infrastrukturę

Oprócz spotkań Lokalnej Grupy Roboczej, planowane są warsztaty z mieszkańcami.

- Twórcy planu URBACT, w ramach którego realizowany jest  RiConnect,  stawiają na ludzi, a nie na infrastrukturę - dodaje Karolina Orcholska. - Podstawą tworzenia dobrych rozwiązań jest wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, co w ich otoczeniu trzeba zmienić. Dlatego zaangażowanie ich w tworzenie planu mobilności dla Półwyspu Helskiego jest kluczowe.

Taki jest właśnie cel sieci planowania działań URBACT: pomoc miastom i metropoliom w Europie w znalezieniu rozwiązań wspólnych problemów m.in. poprzez opracowanie zintegrowanych planów działania na rzecz zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

- Stworzymy zestaw działań, pokażemy możliwe rozwiązania. Plan mobilności dla Półwyspu Helskiego będzie drogowskazem dla samorządowców. Dalsze kroki należeć będą do nich – mówi Karolina Orcholska.

Prace nad planem mobilności dla Półwyspu Helskiego potrwają do połowy 2022 r.

 

Z myślą o poprawie jakości mieszkańców metropolii

Projekt RiConnect  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

To jedna z wielu międzynarodowych inicjatyw, w których bierze udział OMGGS. Nasi członkowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach, realizują projekty unijne. Dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia, które przekładają się na poprawę jakości życia ponad 1,6 mln mieszkańców naszej metropolii.

  • GIWK