Co robimy?

Współpraca międzynarodowa

 

OMGGS jest partnerem projektów, które skupiają najważniejsze europejskie uczelnie, instytucje, miasta i obszary metropolitalne. Wspólnie z nimi działamy w takich obszarach jak zrównoważony transport, polityka imigracyjna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzanie funduszami europejskimi.

Dzięki współpracy z innymi krajami i partnerami zagranicznymi możemy brać udział w międzynarodowych inicjatywach i wymieniać się dobrymi praktykami i doświadczeniami. Nasi członkowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, wizytach studyjnych i projektach unijnych. Dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia, które przełożą się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

W jakich projektach bierzemy udział:     

                     

RiConnect – projekt realizowany w 8 europejskich metropoliach. Polega na nowym spojrzeniu na rozwiązania służące mobilności, by na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta, wsie i obszary natury. Wszystko po to by wesprzeć transport publiczny i aktywną mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast.     

                                                                                                                               

Smart – up BSR – projekt realizowany w 9 krajach Morza Bałtyckiego. Polega na współpracy i wymianie wiedzy związanej z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w takich obszarach jak: zdrowe starzenie się, zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwiązania Smart City.

 

CAMELOT - projekt zakłada wymianę doświadczeń dotyczącą zarządzania funduszami europejskimi i roli miast metropolitalnych w przyszłości europejskiego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców w tym procesie.

 

 

 

EPIC (European Platform  of Integrating Cities) - projekt realizowany przez 6 krajów euro­pejskich, polega na współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami pozarzą­dowymi przy opracowaniu najlepszych praktyk w zakresie integracji imigran­tów. 

 

L-Energy - ideą projektu jest zaprezentowanie możliwości jakie daje płynny gaz ziemny i biogaz, by wykorzystywać go do produkowania czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów. W ramach projektu OMGGS tworzy trzy opracowania wykorzystania biogazu na potrzeby Żeglug Gdańskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.


 

ESPON METRO - to projekt badawczy który polega na opracowaniu analizy  porównawczej 9 europejskich metropolii pod kątem i ich roli, kontekstu instytucjonalnego, możliwości w programowaniu i wdrażaniu Polityki Spójności. 

                     

Projekt „Kultura włącza” ma na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury dla młodzieży, seniorów, imigrantów oraz osób z niepełnosprawnością. Z  myślą o równym dostępie do oferty kulturalnej projekt dla kadry kultury r ealizowany jest w partnerstwie z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną                                                     w Gdańsku.                                                                                                                                

  • GIWK