Co robimy?

Współpraca międzynarodowa

 

Dzięki współpracy z innymi krajami i partnerami zagranicznymi możemy brać udział w międzynarodowych inicjatywach i wymieniać się dobrymi praktykami i doświadczeniami. Nasi członkowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, wizytach studyjnych i projektach unijnych. Dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia, które przełożą się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

W jakich projektach bierzemy udział:                           

RiConnect – projekt realizowany w 8 europejskich metropoliach. Polega na nowym spojrzeniu na rozwiązania służące mobilności, by na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta, wsie i obszary natury. Wszystko po to by wesprzeć transport publiczny i aktywną mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast.     

                                                                                                                               

Smart – up BSR – projekt realizowany w 9 krajach Morza Bałtyckiego. Polega na współpracy i wymianie wiedzy związanej z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w takich obszarach jak: zdrowe starzenie się, zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwiązania Smart City.

 

CAMELOT - projekt zakłada wymianę doświadczeń dotyczącą zarządzania funduszami europejskimi i roli miast metropolitalnych w przyszłości europejskiego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców w tym procesie.

 


EPIC (European Platform  of Integrating Cities) - projekt realizowany przez 6 krajów euro­pejskich, polega na współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami pozarzą­dowymi przy opracowaniu najlepszych praktyk w zakresie integracji imigran­tów.