Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia dla seniorów. Dwa centra geriatrii i nowatorski system opieki

Specjalistyczna opieka, nowoczesny sprzęt medyczny, wyremontowane, doskonale wyposażone sale, a do tego specjalnie przeszkolony personel oferujący kompleksowe usługi - z tego wszystkiego seniorzy z Pomorza mogą już korzystać w Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie. Kolejny tego typu ośrodek powstaje w Gdańsku, a specjaliści z GUMedu stworzyli nowatorski system opieki nad pacjentami w starszym wieku. Metropolitalne centra geriatrii są realizowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

24 procent (563 598) mieszkańców Pomorza to osoby powyżej 60 roku życia. W ciągu pół roku (od 31 grudnia 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.)  w naszym regionie przybyło 1311 seniorów. Szybkie starzenie się ludności sprawia, że zapotrzebowanie na opiekę nad seniorami będzie coraz większe. Aby zapewnić jak najlepszą opiekę starszym mieszkańcom metropolii, w 2016 roku rozpoczęto prace nad szpitalami, które zapewnią kompleksową opiekę geriatryczną.

 

Centrum geriatrii w Sopocie. Od diagnozy do kompleksowej terapii

Pierwsze takie miejsce, wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny został otwarty w 2019 r. w Sopocie w Pomorskim Centrum Reumatologicznym przy ul. 23 Marca 93. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, przeszkolono personel oraz wdrożono zintegrowany model opieki. 

Fot. Jurek Bartkowski, Fotobank.PL/UMS

 

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Centrum Opieki Geriatrycznej wyposażone zostało m.in.: w tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rentgenowski, aparaty EKG i USG, defibrylator AED, kolumny intensywnego nadzoru, a także w urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi.

Centrum świadczy usługi ambulatoryjne i szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym  - czytaj więcej TU), poradnictwo rodzinne oraz psychologiczne. Są tam również poradnie: psychogeriatryczna,  gdzie profesjonalny zespół diagnostyczno-terapeutyczny pomaga seniorom w problemach z pamięcią, nastrojem czy izolacją (czytaj więcej TU), neurologiczna i rehabilitacyjna. W ramach projektu wprowadzono także możliwość konsultacji lekarskich on-line.

 

Czytaj więcej na ten temat >>> TU

 

Sopockie centrum w czasie pandemii. Po pierwsze - bezpieczeństwo

W 2020 r. i 2021 r. projekt otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe (w wysokości odpowiednio 3,6 mln zł i 1,9 mln zł) na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środki ochrony, w związku z koniecznością  dostosowywania infrastruktury szpitala do potrzeb stanu epidemii SARS-Cov-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi szpitala.  

Na oddziałach szpitalnych  wyremontowano trzy izolatki  oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców małych dzieci. Zaadaptowano i wyremontowano  łazienki w salach przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. Na tym nie koniec nowości.

- Przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Sopot oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, otworzyliśmy Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, który został wyposażony w sprzęt medyczny (aparat RTG z ramieniem C oraz RTG, respiratory, aparat USG, kolumnę endoskopową oraz pozostały sprzęt służący wyposażeniu bloku operacyjnego) zakupiony ze środków RPO WP, przeznaczonych na walkę z Covid-19 - mówi  Barbara Gierak-Pilarczyk, prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. - Wszystkie te działania mają na celu zapobieganie zakażeniom pacjentów PCR Sopot. Na terenie Centrum Opieki Geriatrycznej przez 6 miesięcy działał oddział do leczenia Covid -19. Po jego likwidacji zwiększyliśmy liczbę łóżek rehabilitacyjnych z 17 do 38, w tym 10 łóżek do prowadzenia rehabilitacji pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19. Powiększony oddział wyposażyliśmy w łóżka i sprzęt rehabilitacyjny, również zakupiony ze środków RPO WP przeznaczonych na walkę z COVID-19 i jego skutkami. Pacjenci przebywający na naszych oddziałach mogą się czuć bezpiecznie - zapewnia  Barbara Gierak-Pilarczyk, prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

 

Centrum Geriatrii na terenie UCK w Gdańsku

Kolejne miejsce opieki geriatrycznej - Centrum Geriatrii w Gdańsku -  powstaje przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, gdzie działa Poradnia Geriatryczna, wspierana przez lekarzy specjalistów,  między innymi z zakresu kardiologii i pneumonologii oraz rehabilitacji. Został zakupiony specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej, a także nowe wyposażenie diagnostyczne. W ramach projektu przeprowadzono  szkolenia dla kadr medycznych w obszarze  opieki geriatrycznej – między innymi  lekarzy,  pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów i opiekunów.

 

Nowatorski program opieki nad seniorami

W ramach gdańskiego projektu w 2019 r. uruchomiony został pilotaż, w oparciu o który zespół specjalistów z GUMedu opracował nowatorski program opieki koordynowanej nad pacjentami w starszym wieku. Pilotażem objęto 90 seniorów cierpiących na jedną z trzech grup schorzeń:  niewydolność serca, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) lub wielochorobowość (jednoczesne występowanie dwóch lub więcej schorzeń). W skład zespołu specjalistów zaangażowanych w opracowanie i przeprowadzenie pilotażu weszli m.in. lekarze rodzinni, geriatrzy, kardiolodzy i pneumonolodzy, fizjoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy.

- Postawiliśmy sobie za cel objęcie pacjentów takim systemem opieki, aby jak najdłużej utrzymać ich w zadowalającym stanie zdrowia, aby jak najpóźniej, a najlepiej w ogóle nie trafili na oddział szpitalny - mówi dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii UCK, kierownik merytoryczny projektu. - Chodzi nam o to, aby nie dopuścić do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, sprawnie i przy zastosowaniu odpowiednich procedur  “wyłapać” moment, kiedy powinien interweniować specjalista i tak zadziałać, aby jak najszybciej, na poziomie ambulatoryjnym pomóc pacjentowi i w efekcie utrzymać go w sprawności i samodzielności.

Powstał zespół koordynatorów, których zadaniem był bezpośredni kontakt z pacjentami i reagowanie na niepokojące sygnały. Zatrudniono 12 asystentów - głównie osoby w wieku emerytalnym, cieszące się dobrym zdrowiem, dla których ta praca to nie tylko sposób na wypełnienie czasu wolnego i podreperowanie budżetu, ale przede wszystkich okazja do nawiązania nowych kontaktów, dających satysfakcję z niesienia pomocy i bycia potrzebnym.

Przed pandemią przeszkoleni asystenci raz na dwa tygodnie odwiedzali swoich podopiecznych w ich domach. Oprócz monitorowania stanu zdrowia pacjentów, asystenci prowadzili z nimi ćwiczenia usprawniające, wychodzili z seniorami na spacery, pomagali im w realizowaniu recept, a jak była taka potrzeba - umawiali wizyty u specjalisty.

Sytuacja zmieniła się w pandemii, ale szybko wypracowano nowy model - teleopiekę z wykorzystaniem nowych technologii. Początkowo kontakt z pacjentami był realizowany przez cotygodniowe rozmowy telefoniczne. W kolejnych miesiącach kupiono tablety, wyposażono je w prosty system informatyczny, przeszkolono seniorów z ich obsługi i wizyty asystentów odbywały się zdalnie.

Od tego czasu asystenci raz w tygodniu łączą się zdalnie z pacjentami. Nie ma problemu, aby w tej formie prowadzić gimnastykę, wykorzystywać nagrane filmiki z ćwiczeniami, a nawet prowadzić profesjonalną rehabilitację. Pacjenci, którzy wymagają tej formy pomocy, uczestniczą w zdalnych “turnusach telerehabilitacyjnych”, podczas których kilka razy w tygodniu ćwiczą z fizjoterapeutą.

Pilotaż obecnie dobiega końca. Trwają wizyty podsumowujące.

- Na ich podstawie opracujemy raport wraz z rekomendacjami - mówi dr Kujawska-Danecka. - Stworzyliśmy ścieżkę skoordynowanego działania, z której będą mogły korzystać instytucje zajmujące się opieką nad seniorami. Pacjenci są zadowoleni, asystenci mają radość z niesienia pomocy, a dla naszego zespołu to ogromna satysfakcja, bo widzimy, że opracowany przez nas system opieki przyniósł efekty - pacjenci mają szansę na to, aby wydłużyć okres sprawności i samodzielności.

 

Dodatkowe środki z UE na walkę z pandemią

W 2020 r. projekt budowy Centrum Geriatrii w Gdańsku uzyskał 14,3 mln zł dodatkowego dofinansowania. Pieniądze zostały wykorzystane m.in. na środki potrzebne do walki z pandemią Covid-19. Całkowita wartość projektu to 26,2 mln zł (z czego 24,4 mln zł to środki unijne). 

Termin zakończenia realizacji  Centrum Geriatrii w Gdańsku to grudzień 2022 r.

 

Dofinansowanie unijne

Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie i Centrum Geriatrii w Gdańsku są realizowane dzięki Obszarowi Metropolitalnemu Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

  • GIWK