Metropolitalne wiadomości

aktualności

Centrum Opieki Geriatrycznej w metropolii już otwarte

Specjalistyczna i kompleksowa opieka geriatryczna, psychogeriatryczna i rehabilitacyjna – to wszystko czeka na pacjentów w otwartym dzisiaj (29 listopada) Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie. To pierwszy na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wysoko wyspecjalizowany ośrodek zapewniający opiekę osobom starszym, którzy stanowią już prawie ¼ wszystkich mieszkańców naszego regionu.

 

Wyjątkowy ośrodek na skalę metropolii i kraju

Na terenie obszaru metropolitalnego mieszka 24% (367 tys.) osób starszych, a w samym tylko Sopocie 36% (11,8 tys.). Tylko przez dwa lata, od 2016 do 2018 roku, liczba osób powyżej 60 roku życia wzrosła w całej Polsce o 600 tys., a w samej metropolii o 18 tys. osób. Problem starzejącego się społeczeństwa jest więc poważny, dlatego w 2016 roku rozpoczęto prace nad centrum zdrowia, które zapewni kompleksową opiekę geriatryczną mieszkańcom metropolii. Dzięki Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie, pacjenci nie muszą już pokonywać wielu kilometrów, co ze względu na ich wiek i stan zdrowia jest często uciążliwe i kosztowne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Po ponad dwóch latach intensywnej pracy nad Centrum powstał wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, przeszkolono personel i wdrożono nowatorski model opieki nad osobami starszymi.

 

Kompleksowa opieka i nowoczesne metody

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Centrum Opieki Geriatrycznej wyposażone zostało m.in.: w tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rentgenowski, aparaty EKG i USG, defibrylator AED, kolumny intensywnego nadzoru, a także w urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt pozwala na szybkie postawienie diagnozy i wczesne rozpoczęcie leczenia w jednym miejscu, bez konieczności przenoszenia pacjentów między szpitalami. Centrum świadczy usługi ambulatoryjne i szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne oraz psychologiczne. Znalazły się tam również poradnie psychogeriatryczne, neurologiczne i rehabilitacyjne. W ramach projektu wprowadzono także możliwość konsultacji lekarskich on-line. Usprawni to nie tylko opiekę nad seniorami, ale także będzie oznaczać szybką reakcję na zgłaszane dolegliwości już w początkowej fazie choroby, co może wyeliminować konieczność dalszego i kosztownego leczenia.

 

Korzyści nie tylko dla pacjentów

Pod względem liczby lekarzy geriatrów na 100 tys. mieszkańców nasz kraj plasuje się na końcu europejskiej tabeli. Dla porównania: w Szwecji ten wskaźnik wynosi 7,7, w Danii 3,3, na Słowacji 3,1, w Czechach 2,1, natomiast w Polsce zaledwie 0,8. Dlatego projekt budowy Centrum zakłada również wsparcie kadr do opieki geriatrycznej, w tym przede wszystkim przeszkolenie lekarzy i pielęgniarek. Planowane są również zajęcia dydaktyczne dla lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych, a także szeroka współpraca z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej i poradnictwa rodzinnego. Dużą pomocą dla opiekunów i rodzin osób starszych będzie możliwość konsultacji lekarskich on-line.

 

Dofinansowanie unijne

Całkowita wartość projektu to ponad 31 mln zł, z czego ponad 20 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja została zrealizowana dzięki Obszarowi Metropolitalnemu Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W ramach mechanizmu ZIT, który obejmuje prawie 160 różnych projektów o łącznej kwocie dofinansowania 1,1 mld zł,  Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wspiera również utworzenie drugiego ośrodka geriatrycznego, który powstaje w Gdańsku, przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

  • GIWK